طرح درس و لاگ بوک کارشناسی پرستاری داخلی - جراحی

تعداد بازدید:۳۰۲۸

طرح درس بالینی

طرح درس بالینی پرستاری سالمندان( 3)نورولوژی 

طرح درس بالینی پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (پرستاری در اختلالات سیستم حمایتی) سوختگی

طرح درس بالینی مراقبتهای ویژه همو دیالیز

طرح درس بالینی مراقبتهای ویژه CCU

طرح دوره بالینی مراقبتهای ویژه - ICU

طرح درس بالینی بهداشت مادر نوزاد

طرح درس بالینی قلب و تنفس سالمندان 3(ترم پنج)

طرح درس بالینی قلب و تنفس (عرصه)

طرح درس بالینی زنان

طرح درس بالینی سالمندان

طرح درس بالینی فارماکولوژی

طرح درس بالینی کارآموزی کودک سالم و پرستاری کودک بیمار 

طرح درس بالینی کودکان 

طرح درس بالینی پرستاری بزرگسالان و سالمندان(واحد گوارش)

طرح درس بالینی پرستاری بزرگسالان و سالمندان(واحد ارتوپدی)

طرح درس کارآموزی اورژانس

کارآموزی در عرصه اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه 

طرح درس بالینی بهداشت و بیماریهای روان

کارآموزی پرستاری سالمندان2(عفونی، اتاق عمل)

کارآموزی پرستاری سلامت جامعه

طرح دوره بالینی مهارتهای  پرستاری(اصول وفنون)

طرح دوره بالینی پرستاری در مشکلات شایع ایران- هماتولوژی

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان / سالمندان مراقبتهای پرستاری در منزل(ارولوژی)

کارآموزی در عرصه پرستاری سالمندان (3-1)نوروسرجری

طرح درس بالینی سالمندان/ بزرگسالان (کلیه ومجاری ادراری) (1) (2) 

طرح درس تئوریک

 طرح درس پرستاری بهداشت روان 1

طرح درس  پرستاری بیماریهای روان 2

طرح درس روانشناسی فردی اجتماعی

اپیدمیولوژی

اصول و مهارت های پرستاری-دکتر مظاهری

بررسی وضعیت سلامت_ دکتر اجری

پرستاری بزرگسالان سالمندان2 (اختلالات دستگاه تنفس و کلیه و مجاری ادارای)_ دکتر مظاهری 

پرستاری جامع در بخش مراقبتهای ویژه_دکتر اجری و دکتر حیدرزاده

روش تحقیق_ کارشناسی پرستاری_دکتر مظاهری

طرح درس آمار حیاتی_ دکتر محمدی

طرح درس پرستاری بهداشت محیط_ دکتر محمدی

طرح درس پرستاری سلامت جامعه_ دکتر محمدی

طرح درس سالمندان 3_غدد و اتاق عمل_ دکتر آقامحمدی

طرح درس فن آوری اطلاعات پرستاری

طرح درس جامع مفاهیم پایه پرستاری_دکتر مظاهری 

طرح درس جامع سالمندان  (ارتوپدی)

اصول و فنون

پرستاری بیماریهای کودکان

پرستاری بیماری های زنان و پستان

پرستاری سلامت فرد و خانواده

تنفس

طرح درس اصول و مهارت پرستاری دکتر مظاهری

طرح در س جامع درس اصول و فنون عملی -  پراتیک

مایعات و الکترولیت ها

طرح درس جامع فرایند آموزش به بیمار

طرح درس جامع پرستاری اختلالات مادر ونوزاد

طرح درس جامع پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 پرستاری در اختالالت سیستم حمایتی

طرح درس جامع پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه

 

لاگ بوک

اصول و فنون پرستاری

اورولوژی نفرولوژی

بخش مراقبت قلبیccu

تنفس عفونی

داخلی جراحی 1 

داخلی جراحی 2 

داخلی جراحی 2(بخش گوارش و ارتوپدی)

داخلی جراحی4(اعصاب و چشم و گوش) 

داخلی جراحی4(بخش قلب و غدد) 

لاگ بوک اورژانس

لاگ بوک پوست و سوختگی، هماتو

مدیریت پرستاری 

 

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۴۰۲
-->