دکتر سعید مهری

تعداد بازدید:۲۰۸

 

دکتر سعید مهری

مدیر گروه پرستاری اورژانس و فوریت های پزشکی

 

تحصیلات: دکتری تخصصی آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   ۰۴۵۳۳۷۲۶۰۸۵

پست الکترونیکی: Sa.mehri@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به آقای دکتر سعید مهری در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  معادل تئوری رشته
معاینات بالینی طرح درس کوریکولوم 2     1 2.00 فوریتهای پزشکی 1400
مراقبت در جابجایی و انتقال بیمار طرح درس کوریکولوم 1 1   1 2.33 فوریتهای پزشکی 1400
اصول گزارش نویسی طرح درس کوریکولوم 1     1 1.00 فوریتهای پزشکی 1400
اورژانس های داخلی 2 ( اوژانسهای قلبی و فشارخون بالا) طرح درس کوریکولوم 1.5     1 1.50 فوریتهای پزشکی  99
اصول مدیریت در اورژانسهای حوادث و بلایا طرح درس کوریکولوم     1 1 2.25 ارشد اورژانس 1400
اورژانسهای پیش بیمارستانی (پرستاری اورژانس 1) طرح درس کوریکولوم 0.5     1 0.75 ارشد اورژانس 1400
پرستاری داخلی جراحی 2 طرح درس کوریکولوم 0.33     1 0.50 ارشد اورژانس 1400
روش های آماری و تحقیق در اورژانس طرح درس کوریکولوم 1     1 1.00 فوریتهای پزشکی  99
اصول تریاژ طرح درس کوریکولوم 1 0.5   1 1.67 فوریتهای پزشکی  99

لیست مقاله های علمی 

علم سنجی

 

برنامه هفتگی دکتر سعید مهری

 

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
-->