خانم شهره مشفقی

تعداد بازدید:۱۱۸۹

خانم شهره مشفقی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: Sh.moshfeghi@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم شهره مشفقی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
پرستاری کودک سالم  طرح درس   0.5   2 پرستاری 4002      
کارآموزی کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان       1 2 پرستاری 992 طبق برنامه کارآموزی

 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->