آیین نامه ها

تعداد بازدید:۶۷۷
 

آموزشی:

 1. آیین نامه دوره کاردانی و کارشناسی
 2. آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته
 3. آئین نامه استعدادهای درخشان
 4. آیین نامه اخلاق حرفه ای
 5. آیین نامه نقل و انتقال دانشجو
 6. آیین نامه امتحانات
 7. آیین نامه تسهیلات آموزشی  دانشجویان شاهد و ایثارگر
 8. شیوه نامه نظارت بر برگزاری آزمونها
 9. آیین نامه انضباطی
 10. شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان
 11. آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه
 12. آیین نامه استاد مشاور
 13. آیین نامه تغییر رشته
 14. آیین نامه ادامه تحصیل دانشجوی ممتاز
 15. مقررات آزمون فینال مامایی
 16. شیوه نامه برگزاری آزمون عملی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل
 17. آئین نامه تحصیلات تکمیلی
 18. آئین نامه معادل سازی 
 19. سایر قوانین آموزشی
 20. آئین نامه نظام جامع ارزیابی دانشجو
 21. آئین نامه اجرایی تبصره ماده 66 خدمات رسانی ایثارگران
 22. آئین نامه آموزش ترکیبی -تلفیقی
 23. فصل نهم آئین نامه دانشجویان دکتری تخصصی
 24. آئین نامه میزان تعهد دانش آموختگان
 25. آئین نامه فولتایمی

پژوهشی:

 1. دستورالعمل نظارت بر کار آزمایی بالینی در طرح/پروژه های تحقیقاتی 
 2. آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
 3. راهنمای کشوریاخلاق در انتشار آثار پژوهشی

هیئت علمی:

آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی

آیین نامه فولتایمی

شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه جدید ارتقا اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

شیوه نامه محاسبه امتیازات فعالیت های فرهنگی تربیتی اجتماعی (ماده یک ارتقای) اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی

فلوچارت بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه

فلوچارت بررسی پرونده متقاضیان ترفیع پایه

فرم درخواست ارتقا مرتبه علمی

دستورالعمل تشکیل گروههای آموزشی

سایر:

 1. ماده 27 قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت
 2. آئین نامه اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور
 3. شیوه نامه برگرای مراسم آئین دانش آموختگی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
 
آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۴۰۲
-->