کارشناسان آموزشی

تعداد بازدید:۴۸۳۲

کارشناس مربوط به رشته پرستاری (کارشناس)

خانم شیدا فتحی شماره تماس: 33717137

 

کارشناس مربوط به رشته مامایی و اتاق عمل (پیوسته )

خانم  لیلا عباسی شماره تماس:۳۳۷۱۰۲۳۰

 

کارشناس مربوط به رشته فوریت های پزشکی و کارشناسی ارشد پرستاری

خانم فریده فرح زاده شماره تماس: ۳۳۷۱۰۲۳۰

 

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۰
-->