کارشناسان آموزشی

تعداد بازدید:۶۸۰۰

کارشناس مربوط به رشته پرستاری (کارشناس)

آقای منصور محمدی شماره تماس: 33717137

 

کارشناس مربوط به رشته مامایی و اتاق عمل (پیوسته )

خانم  لیلا عباسی شماره تماس:۳۳۷۱۰۲۳۰

 

کارشناس مربوط به رشته فوریت های پزشکی و کارشناسی ارشد پرستاری

خانم فریده فرح زاده شماره تماس: ۳۳۷۱۰۲۳۰

 

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۴۰۳
-->