خانم فرح وش پروین درآباد

تعداد بازدید:۴۹۳

خانم فرح وش پروین درآباد

عضو گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

مرتبه علمی: مربی آموزشی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: f.parvindarabad@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده خانم فرح وش پروین درآباد در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
کار آموزی مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه طرح درس     1 1 ارشد ویژه 4002 طبق برنامه کارآموزی
کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه(ICU) طرح درس     1 8 پرستاری 992 طبق برنامه کارآموزی
کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه(ICU) طرح درس     1 4 پرستاری 991 طبق برنامه کارآموزی

 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->