اتاق عمل ورودی ۹۹

تعداد بازدید:۱۰۸۱

برنامه آموزشی (کوریکولوم) دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل

لیست دانشجویان ممتاز کارشناسی پیوسته اتاق عمل ورودی 99

 

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل 99 (ترم دو) در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراپ طرح درس کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 99 آقای دکتر عقیل حبیبی
بهداشت در اتاق عمل طرح درس کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 99 آقای دکتر عقیل حبیبی
روش تحقیق در اتاق عمل طرح درس کوریکولوم 0.75 0.25   2 اتاق عمل 99 آقای دکتر عقیل حبیبی
اصول استریلزاسیون و ضد عفونی طرح درس کوریکولوم 1     2 اتاق عمل 99 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراپ طرح درس کوریکولوم   1   2 اتاق عمل 99 خانم زهرا اعتباری
کار آموزی بخش استریل مرکزی طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 99 خانم زهرا اعتباری
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) طرح درس کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 99 حاج آقا مسعود رجب نژاد
باکتریولوژی طرح درس کوریکولوم 0.75 0.25   2 اتاق عمل 99 خانم دکتر رقیه تیمورپور
فیزیولوژی 2 طرح درس کوریکولوم 1     1 اتاق عمل 99 آقای دکتر محمدرضا اصلانی
تشریح 2 طرح درس کوریکولوم 1.5 0.5   2 اتاق عمل 99 آقای دکتر رامین سلیم نژاد
انگل شناسی طرح درس کوریکولوم 0.75     1 اتاق عمل 99 آقای حافظ میرزانژاداصل
انگل شناسی طرح درس کوریکولوم   0.25   2 اتاق عمل 99 آقای حافظ میرزانژاداصل
کار آموزی رفتار در اتاق عمل  طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 99 آقای مهدی ابراهیم خلیلی
زبان انگلیسی عمومی طرح درس کوریکولوم 3     1 اتاق عمل 99 آقای دکتر کریم نظری بقا

 دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل 99 (ترم سه) در نیمسال  اول تحصیلی 1401-1400

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن طرح درس کوریکولوم 0.7     1 اتاق عمل 99 آقای دکتر ناصر مظفری
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن  طرح درس کوریکولوم 1     1 اتاق عمل 99 آقای دکتر عقیل حبیبی
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن طرح درس کوریکولوم 0.7     1 اتاق عمل 99 آقای دکتر محمود شمشیری
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن طرح درس کوریکولوم 1.2     1 اتاق عمل 99 آقای دکترمهدی حیدر زاده
آمار حیاتی  طرح درس کوریکولوم 1     1 اتاق عمل 99 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن طرح درس کوریکولوم 0.4     1 اتاق عمل 99 خانم شهره مشفقی
بیهوشی و مراقبتهای آن طرح درس کوریکولوم 0.75 0.25   1 اتاق عمل 99 آقای دکتر مهدی اجری
بیهوشی و مراقبتهای آن طرح درس کوریکولوم 0.75 0.25   2 اتاق عمل 99 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
آسیب شناسی و بافت شناسی طرح درس کوریکولوم 1.5 0.5   2 اتاق عمل 99 خانم دکتر زینب نامجو
داروشناسی طرح درس کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 99 آقای دکتر جلال کرامت
فنآوری اطلاعات در اتاق عمل طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5   2 اتاق عمل 99 آقای مهندس علیرضا فرهنگ
تربیت بدنی (2) طرح درس کوریکولوم   1   1 اتاق عمل 99 آقای شهرام شهبازی
تربیت بدنی (2) طرح درس کوریکولوم   1   1 اتاق عمل 99 خانم زهرا علی اکبری
اندیشه اسلامی 2 طرح درس کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 99 آقای رئوف موسوی
کارآموزی مهارتهای بالینی طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 99 خانم  فاطمه بهاری
کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 99 آقای داریوش عبادی
کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 99 خانم پونه فیروز
کار آموزی مهارتهای بالینی طرح درس کوریکولوم     1 2 اتاق عمل 99 آقای محمد خوبی
کارآموزی مهارتهای بالینی طرح درس کوریکولوم     1 2 اتاق عمل 99 خانم سودا قرداشخانی

برنامه کلاسی رشته اتاق عمل 99 - ترم 3 در نیمسال تحصیلی 1401-1400

 

 

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۴۰۰
-->