روسای پیشین دانشکده

تعداد بازدید:۵۰۵۱

 

 

ر

 

  1. از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ خانم دکتر نسرین فولادی

 

 

 

  1. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ خانم دکتر فرناز اهدائی وند.

 

 

  1. از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ خانم دکتر نسرین فولادی.

 

 

 

  1. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ آقای دکتر بهروز دادخواه.

 

 

  1. از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ خانم معصومه رستم نژاد

 

 

  1. از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ آقای محمدعلی محمدی

 

7.از سال 1397 تا 1399 آقای دکتر بهنام مولایی 

 

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
-->