خانم سودا قرداشخانی

تعداد بازدید:۹۳۳

خانم سودا قرداشخانی

عضو گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)

مرتبه علمی: مربی آموزشی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: s.qardashkhani@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به خانم سودا قرداشخانی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
کار آموزی اصول و مهارتهای پرستاری       1 5 پرستاری 4012 طبق برنامه کارآموزی
کارآموزی فارماکولوژی بالینی طرح درس     1 5 پرستاری 4011 طبق برنامه کارآموزی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(2)(قلب و تنفس) طرح درس     1 2 پرستاری 4001 طبق برنامه کارآموزی

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۲
-->