خانم سودا قرداشخانی

تعداد بازدید:۱۷۳

خانم سودا قرداشخانی

عضو گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)

مرتبه علمی: مربی آموزشی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: s.qardashkhani@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به خانم سودا قرداشخانی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان ومراقبت در منزل(قلب) کوریکولوم     1 3 پرستاری 971 بلوپرینت خانم سودا قرداشخانی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(2)(قلب و تنفس) کوریکولوم     1 3 پرستاری 981 بلوپرینت خانم سودا قرداشخانی
کارآموزی مهارتهای بالینی کوریکولوم     1 2 اتاق عمل 99 بلوپرینت خانم سودا قرداشخانی
کارآموزی  اصول ومهارتهای پرستاری کوریکولوم     1 2 پرستاری 992 بلوپرینت خانم سودا قرداشخانی

 


 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->