خانم زهرا بی پیرایه

تعداد بازدید:۵۹۳

خانم زهرا بی پیرایه

عضو گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی  پرستاری 

مرتبه علمی: مربی آموزشی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: z.bipirayeh@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم زهرا بی پیرایه در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
کارآموزی پرستاری بهداشت روان و پرستاری بیماریهای روان طرح درس     1 6 پرستاری 4001 طبق برنامه کارآموزی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل(ارتوپدی) طرح درس     1 6 پرستاری 991 طبق برنامه کارآموزی

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۲
-->