کارشناسان امور پژوهشی

تعداد بازدید:۳۳۵۶

 

 نام و نام خانوادگی: تامارا درگاهی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی

پست الکترونیکی : nursing.research@arums.ac.ir

تلفن تماس: 33710778 - ۰۴۵

 

 

 نام و نام خانوادگی: فریده سیفی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ارتقاء سلامت

پست الکترونیکی : nursing.research@arums.ac.ir

تلفن تماس: 33710778 - ۰۴۵

 

شرح وظایف

-دریافت و ثبت طرح های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده جهت تعیین نوبت رسیدگی در شورای پژوهشی دانشکده

-هماهنگی جهت برگزاری جلسات شورای پژوهشی جهت رسیدگی به پروپوزال های فوق (کتبی ارسال ایمیل)

-هماهنگی جهت ارسال پروپوزال های دریافتی جهت انجام داوری

-هماهنگی جهت ارسال پروپوزال های مصوب شورای پژوهشی دانشکده جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

-همکاری و هماهنگی جهت برگزاری گارگاه ها جهت اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویانو صدور گواهی های مربوطه

-اطلاع رسانی در خصوص برگزاری کنگره ها، سمینار ها، کارگاه ها و...(از طریق برد ایمیل ارسال نامه ارسال پیامک و...)

-تهیه فهرست فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده (مقالات چاپ شده در مجلات مقلات ارائه شده به صورت پوستر یا سخنرانی در همایش ها کتب چاپ شده و...) بر حسب نیاز

-همکاری و هماهنگی جهت تدوین و به روز رسانی فهرست اولویت های پژوهشی و برنامه عملیاتی دانشکده در حیطه پژوهش

-ارتباط و تعامل نزدیک با سایر همکاران دانشکده و دانشگاه در راستای گردآوری اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت پیشبرد اهداف پژوهشی دانشکده و دانشگاه

 

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۱
-->