دکتر لیلا رئیسی

تعداد بازدید:۱۴۶

دکتر لیلا رئیسی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: دکتری تخصصی بهداشت باروری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:  

پست الکترونیکی: l.raeisi@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به خانم دکتر لیلا رئیسی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد

 

 

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۴۰۰
-->