دکتر لیلا رئیسی

تعداد بازدید:۱۰۲۵

دکتر لیلا رئیسی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: دکتری تخصصی بهداشت باروری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:  

پست الکترونیکی: l.raeisi@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به خانم دکتر لیلا رئیسی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس

 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->