خانم نسرین همایونفر

تعداد بازدید:۸۹۳

خانم نسرین همایونفر

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: n.homayounfar@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم نسرین همایونفر در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
بهداشت مادر و کودک و بارداری( بهداشت 4) طرح درس 2     1  مامایی 400 چهار شنبه  10--12 10
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد طرح درس 0.67     1 پرستاری 4002 یکشنبه 3--5 8
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  طرح درس 0.87     1 پرستاری 4011 دوشنبه 3--5 1
مشاوره و راهنمایی در مامایی و بهداشت باروری طرح درس 0.75     1 ارشد مامایی 402 دوشنبه 1--3 10
نوزادان طرح درس 1     1 مامایی 401 شنبه 3--5 3
اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1) طرح درس 1.5   0.5 3 مامایی 402 شنبه 3--5 6
کارآموزی بیماریهای زنان       1 4  مامایی 400 طبق برنامه کارآموزی
فینال طرح درس   0.25   4 مامایی 99      

 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->