خانم رافت کاظم زاده

تعداد بازدید:۶۵۶

 

 

خانم رافت کاظم زاده

عضو گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی آموزشی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: r.kazemzadeh@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم رافت کاظم زاده در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
کارآموزی درعرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی *پرخطر طرح درس     1 5 مامایی 99 طبق برنامه کارآموزی
کارآموزی درعرصه بیماریهای زنان و ناباروری* طرح درس     1 5 مامایی 99 طبق برنامه کارآموزی
بیماریهای زنان و نازایی       0.25 1 ارشد مامایی 401 طبق برنامه کارآموزی
فینال     0.25   4 مامایی 99      

 

 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->