ارشد پرستاری داخلی- جراحی ۴۰۰

تعداد بازدید:۴۲۰

برنامه آموزشی (کوریکولوم)  کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری اورژانس

آرایش دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی 400 در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
روشهای پیشرفته پایش سلامت  0.5     1 ارشد داخلی جراحی 400 آقای دکتر ناصر مظفری
روش تحقیق پیشرفته 1     1 ارشد داخلی جراحی 400 آقای دکتر عقیل حبیبی
پاتو فیزیو لوژی 1     1 ارشد داخلی جراحی 400 خانم دکتر معصومه آقا محمدی
روش تحقیق پیشرفته 1 0.5   1 ارشد داخلی جراحی 400 خانم دکتر معصومه آقا محمدی
زبان  انگلیسی تخصصی  2     1 ارشد داخلی جراحی 400 آقای دکتر محمود شمشیری
روشهای پیشرفته پایش سلامت 0.5     1 ارشد داخلی جراحی 400 آقای دکترمهدی حیدر زاده
آمار پیشرفته در تحقیقات علوم پزشکی 1 0.5   1 ارشد داخلی جراحی 400 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
روشهای پیشرفته پایش سلامت     1 1 ارشد داخلی جراحی 400 آقای دکتر مهدی اجری
دارو شناسی بالینی پرستاری  0.5     1 ارشد داخلی جراحی 400 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
پاتو فیزیولوژی 0.5     1 ارشد داخلی جراحی 400 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1 0.5   1 ارشد داخلی جراحی 400 آقای مهندس محمدنیا
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1 0.5   1 ارشد داخلی جراحی 400 آقای دکتر کمال ابراهیمی
داروشناسی بالینی پرستاری 1     1 ارشد داخلی جراحی 400 آقای دکتر کیوان امیر شاهرخی
آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۴۰۰
-->