دکتر بهروز دادخواه

تعداد بازدید:۱۱۶۵

دکتر بهروز دادخواه

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

رشته تحصیلی: دکترای  تخصصی  پرستاری (داخلی جراحی)

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن تماس: ۳۳۵۲۵۳۱۳

پست الکترونیکی: b.dadkhah@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به آقای دکتر بهروز دادخواه در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
اصول مدیریت خدمات پرستاری  طرح درس 2     1 پرستاری 992 شنبه 10--12 8
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای  طرح درس 1 0.5   2 پرستاری 4012 شنبه 3--5 1
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 (آب و الکترولیت) طرح درس 1.2     1 پرستاری 4011 سه شنبه 3--5 2
روشهای آموزش بالینی طرح درس 0.75 0.25   1 ارشد داخلی جراحی 401 سه شنبه 3--5 سالن یو
اصول و مهارتهای پرستاری  طرح درس 0.75     1 پرستاری 4021 شنبه 8--10 7
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (عفونی) طرح درس 0.5     1 پرستاری 4001 دوشنبه 3--5 2
مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه طرح درس 1.5     1 ارشد ویژه 4012 شنبه 5--7 9
پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی - جراحی طرح درس 0.8     1 ارشد داخلی جراحی 401 سه شنبه 3--5 سالن یو
مدیریت در اتاق عمل  طرح درس 2     1 اتاق عمل 400 یکشنبه 3--5 10
مدیریت پرستاری بالینی طرح درس 1     1 ارشد کودکان 401 دوشنبه 5--7 سالن یو
کار آموزی در عرصه اصول مدیریت و خدمات پرستاری       1 1 پرستاری 982      

 

لیست مقاله های علمی

علم سنجی

 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۲
-->