دکتر مینا نهامین

تعداد بازدید:۱۶۸

دکتر مینا نهامین

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: دکتری تخصصی آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   

پست الکترونیکی:  m.nahamin@arums.ac.ir 

واحد های ارائه شده به خانم دکتر مینا نهامین در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
کارورزی درعرصه اورژانس در بحران کوریکولوم     1 6 پرستاری 962 بلوپرینت خانم دکتر مینا نهامین
کارآموزی مراقبت های ویزه دیالیز کوریکولوم     1 5 پرستاری 971 بلوپرینت خانم دکتر مینا نهامین
کارآموزی دیالیز کوریکولوم     1 1 ارشد ویژه 98 بلوپرینت خانم دکتر مینا نهامین

 

لیست مقاله های علمی

علم سنجی

 

برنامه کلاسی خانم دکتر نهامین در نیمسال تحصیلی جاری

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل / دانشکده پرستاری و مامایی             برنامه هفتگی تدریس  استاد گرامی :  دکترنهامین   در نیمسال اول سال تحصیلی401-400

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

ایام هفته

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

شنبه

کارآموزی 

یکشنبه

کارآموزی

دوشنبه

کارآموزی

سه شنبه

کارآموزی 

چهارشنبه

کارآموزی 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->