دکتر مینا نهامین

تعداد بازدید:۱۲۰۶

دکتر مینا نهامین

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: دکتری تخصصی آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   

پست الکترونیکی:  m.nahamin@arums.ac.ir 

واحد های ارائه شده به خانم دکتر مینا نهامین در نیمسال تحصیلی جاری

 

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته
کارآموزی مراقبت های ویزه دیالیز طرح درس     1 6 پرستاری 991
کارآموزی ویژه(دیالیز)       1 1 ارشد ویژه 4002
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل(اورژانس)       1 2 پرستاری 991

 

لیست مقاله های علمی

علم سنجی

 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۲
-->