دکتر مهدی اجری

تعداد بازدید:۱۰۱۰

 

 

دکتر مهدی اجری

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: دکتری تخصصی پرستاری مراقبتهای ویژه

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: m.ajri@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به آقای دکتر مهدی اجری در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (خون) طرح درس کوریکولوم 0.7     1 پرستاری 991 یکشنبه 17--19 1
بررسی وضعیت سلامت  طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5   2 پرستاری 4002 شنبه 8--10 10
کار آموزی مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه طرح درس کوریکولوم     1 1 ارشد ویژه 4002      
کار آموزی مراقبتهای ویژه اعصاب و روان طرح درس کوریکولوم     0.6 1 ارشد ویژه 4002      
روشهای پیشرفته پایش سلامت طرح درس کوریکولوم     1 1 ارشد داخلی جراحی 401      
کار آموزی معاینات بالینی طرح درس کوریکولوم     1 2 فوریتهای پزشکی  400      
مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه  طرح درس کوریکولوم 1     1 پرستاری 982 شنبه 10--12 2
بیهوشی و مراقبتهای آن طرح درس کوریکولوم 0.8 0.25   1 اتاق عمل 400 سه شنبه 15--17 9
اصول مراقبت های ویژه طرح درس کوریکولوم 3     1 فوریتهای پزشکی 99 یکشنبه
دوشنبه
13--15
13--15
4
آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۱
-->