دکتر مهدی اجری

تعداد بازدید:۱۹۸۷

 

 

دکتر مهدی اجری

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: دکتری تخصصی پرستاری مراقبتهای ویژه

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: m.ajri@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به آقای دکتر مهدی اجری در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
کار آموزی مراقبتهای ویژه قفسه سینه و تنفس       1 1 ارشد ویژه 4012 طبق برنامه کارآموزی
کار آموزی مراقبتهای ویژه اعصاب و روان       0.45 1 ارشد ویژه 4012 طبق برنامه کارآموزی
کار آموزی روشهای پیشرفته پایش سلامت طرح درس     1 1 ارشد داخلی جراحی 402 طبق برنامه کارآموزی
اصول مراقبت های ویژه طرح درس 3     1 فوریتهای پزشکی 400 شنبه 1--3 9
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (خون) طرح درس 0.7     1 پرستاری 4001 سه شنبه 10--12 1
بررسی وضعیت سلامت  طرح درس 0.5 0.5   2 پرستاری 4012 شنبه 8--10 2
مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه  طرح درس 1     1 پرستاری 992 یکشنبه 8--10 1
بیهوشی و مراقبتهای آن طرح درس 0.75 0.25   2 اتاق عمل 401 سه شنبه 5--7 3
آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->