کمیته اعتباربخشی

تعداد بازدید:۳۰۲۷

مسئول کمیته: دکتر رجب دشتی کلانتر

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی پرستاری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: r.dashti@arums.ac.ir

شمار تماس: 045-33726085 داخلی 220

 

 

 

اعضای کمیته:

شماره

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

گروه آموزشی

1

دکتر ناصر مظفری

دکتری تخصصی پرستاری

ریاست دانشکده

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

2

دکتر عقیل حبیبی

دکتری تخصصی پرستاری

معاون آموزشی

داخلی- جراحی

3

دکتر سمیرا شهباز زادگان

دکتری تخصصی مامایی

معاون پژوهشی

مامایی

4

دکتر محمود شمشیری

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر دفتر توسعه آموزش

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

5

سرکار خانم نازیلا وثوقی

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر اداره آموزش

6

دکتر محمدعلی محمدی

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر گروه

داخلی جراحی

7

دکتر عفت مظاهری

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر گروه

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

8

دکتر پوران اخوان اکبری

کارشناسی ارشد پرستاری ویژه

مدیر گروه

مامایی

9

سرکار خانم شهره مشفقی

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

مدیر گروه

گروه اورژانس و فوریت های پزشکی

10

دکتر سعید مهری

دکترای تخصصی پرستاری

هیئت علمی

گروه اورژانس و فوریت های پزشکی

11

سرکار خانم سمانه دباغ فکری

کارشناسی ارشد مامایی

هیئت علمی

مامایی

هدف کمیته اعتباربخشی:

همکاری در ارتقاء هماهنگ کیفیت فعالیت های آموزشی، فعالیت های پژوهشی و فرایندهای اجرایی

وظایف کمیته اعتباربخشی دفتر توسعه آموزش:

  • همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در اعتباربخشی موسسه ای دانشکده
  • همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در اعتباربخشی علوم پایه
  • بررسی و کنترل فعالیتهای انجام شده و مطابقت آن با مصادیق موجود در استانداردها
  • برگزاری جلسات هماهنگی و تحلیل استانداردهای اعتباربخشی
  • برگزاری کارگاه های مرتبط با بهبود کیفیت و اعتباربخشی برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان
  • برنامه ریزی و انجام ارزیابی درونی
  • ارائه بازخورد حاصل از ارزیابی درونی

فرم ها و محتویات مرتبط با کمیته اعتباربخشی:

استانداردهای اعتباربخشی علوم پایه

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۴۰۰
-->