کارشناسی پرستاری ۹۹۲

تعداد بازدید:۹۱۷

برنامه آموزشی(کوریکولوم) کارشناسی پرستاری 

کارگاه های آموزشی برای ترم یک کارشناسی پیوسته پرستاری:

کارگاه مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده (4 ساعت)

 دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته پرستاری 992 (ترم یک)در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
اصول و مهارتهای پرستاری  طرح درس کوریکولوم 1.25     1 پرستاری- 992 آقای دکتر بهروز دادخواه
اصول و مهارتهای پرستاری  طرح درس کوریکولوم   0.75   4 پرستاری- 992 خانم شهره مشفقی
اصول و مهارتهای پرستاری  طرح درس کوریکولوم   0.75   4 پرستاری- 992 آقای محمد تقی سواد پور
روان شناسی فردی و اجتماعی  طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری- 992 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
اصول و مهارتهای پرستاری  طرح درس کوریکولوم 1.25     1 پرستاری- 992 خانم دکتر عفت مظاهری
تشریح طرح درس کوریکولوم 1.5 0.5   1 پرستاری- 992 آقای دکتر رامین سلیم نژاد
میکروب شناسی طرح درس کوریکولوم 1 0.5   2 پرستاری- 992 خانم دکتر حسین علی محمدی
انگل شناسی طرح درس کوریکولوم 1 0.5   2 پرستاری- 992 خانم دکتر زهرا حیدری
فیزیولوژی طرح درس کوریکولوم 2.5 0.5   2 پرستاری- 992 خانم دکتر حکیمه سعادتی
زبان پیش دانشگاهی طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری- 992 آقای دکترحسین سیاه پوش
بیوشیمی طرح درس کوریکولوم 1 0.5   2 پرستاری- 992 آقای دکتر لطف اله رضاقلیزاده
تفسیر موضوعی قرآن طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری- 992 آقای رسول حسین زاده

 

 

کارگاه های آموزشی برای ترم دوکارشناسی پیوسته پرستاری: 

کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان (4 ساعت)

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته پرستاری 992 (ترم دو) در نیمسال اول تحصیلی 14001-1400

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
کار آموزی اصول و مهارتهای پرستاری     1 2 پرستاری 992 خانم دکتر نازیلا وثوقی
مفاهیم پایه پرستاری  0.8     1 پرستاری 992 آقای دکتر محمود شمشیری
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای  1 0.5   2 پرستاری 992 آقای محمد تقی سواد پور
بررسی وضعیت سلامت  0.5 0.5   2 پرستاری 992 آقای دکتر مهدی اجری
مفاهیم پایه پرستاری 1.25     1 پرستاری 992 خانم دکتر عفت مظاهری
داروشناسی (فارماکولوژی) 2     1 پرستاری 992 آقای دکتر جلال کرامت
اندیشه اسلامی  1 (مبداء و معاد) 2     1 پرستاری 992 حاج آقا عدیل حمیدوند
تربیت بدنی (1) 1     1 پرستاری 992 آقای رئوف پرواسی
تربیت بدنی (1)   1   1 پرستاری 992 خانم شهناز ارمغان
ادبیات فارسی(1واحد آئین نگارش -1واحد مکاتبات اداری - 1واحد ادبیات عمومی) 3     1 پرستاری 992 خانم لیلی سیدحاتمی
کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری     1 3 پرستاری 992 خانم رقیه گلشنی
کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری     1 3 پرستاری 992 خانم سکینه کریمی پور
کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری     1 1 پرستاری 992 آقای علی برزگر
فن آوری اطلاعات در پرستاری 0.5 0.5   2 پرستاری 992 آقای مهندس علیرضا فرهنگ
تغذیه و تغذیه درمانی 1.5     1 پرستاری 992 آقای دکتر علی نعمتی
زبان انگلیسی عمومی 3     1 پرستاری 992 آقای دکتر کریم نظری بقا

 

 

 

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۴۰۰
-->