دکتر محمود شمشیری

تعداد بازدید:۱۳۶۳

دکتر محمود شمشیری

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: دکتری تخصصی  پرستاری داخلی جراحی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: m.shamshiri@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به آقای دکتر محمود شمشیری در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
کار آموزی مراقبتهای ویژه اعصاب و روان طرح درس     1 1 ارشد ویژه 4002 طبق برنامه کارآموزی
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (چشم و گوش) طرح درس 0.4     1 پرستاری 4001 سه شنبه 5--7 7
پرستاری بزرگسالان و سالمندان 1 (ارتوپدی) طرح درس 1.2     1 پرستاری 4011 شنبه 3--5 2
زبان  انگلیسی تخصصی  طرح درس 2     1 ارشد ویژه 4012 یکشنبه 1--3 9
زبان  انگلیسی تخصصی  طرح درس 1     1 ارشد مامایی 402 دوشنبه 3--5 5
نظریه ها، الگو های پرستاری و کاربردهای آن  طرح درس 0.75   0.25 1 ارشد اورژانس 402 سه شنبه 1--3 10
زبان  انگلیسی تخصصی  طرح درس 2     1 ارشد ویژه 4012 هماهنگی در طول ترم
زبان  انگلیسی تخصصی  طرح درس 2     1 پرستاری 4001 سه شنبه 1--3 1
فن آوری اطلاعات طرح درس 0.5 0.5   1 فوریتهای پزشکی  402 شنبه 8--10 سایت
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن(ارتوپدی و ent) طرح درس 0.75     1 اتاق عمل 401 چهار شنبه  1--3 3
مفاهیم پایه پرستاری  طرح درس 0.8     1 پرستاری 4012 شنبه 8--10 5
زبان  انگلیسی تخصصی  طرح درس 2     1 ارشد داخلی جراحی 402 چهار شنبه  5--7 10
زبان تخصصی طرح درس 2     1 فوریتهای پزشکی  401 یکشنبه 1--3 3
آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->