خانم اکرم الفبایی

تعداد بازدید:۸۷۴

خانم اکرم الفبایی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: a.alefbaei@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم اکرم الفبایی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته
کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان 3 (نورولوژی) طرح درس     1 6 پرستاری 992
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان / سالمندان  (نورولوژی زنان) طرح درس     1 6 پرستاری 991

 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۲
-->