خانم اکرم الفبایی

تعداد بازدید:۱۵۰

خانم اکرم الفبایی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: a.alefbaei@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم اکرم الفبایی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمندان(2) (قلب و تنفس) کوریکولوم     1 3 پرستاری 981 بلوپرینت خانم اکرم الفبایی
کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان 3 (نورولوژی) کوریکولوم     1 6 پرستاری 972 بلوپرینت خانم اکرم الفبایی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان / سالمندان  (نورولوژی زنان) کوریکولوم     1 3 پرستاری 971 بلوپرینت خانم اکرم الفبایی
اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل زایمان کوریکولوم 0.5     1 مامایی 400 بلوپرینت خانم اکرم الفبایی

 

برنامه هفتگی تدریس  استاد گرامی :  خانم الفبایی   در نیمسال اول سال تحصیلی1401 -1400

برنامه هفتگی تدریس  استاد گرامی :  خانم الفبایی   در نیمسال اول سال تحصیلی401-400

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

ایام هفته

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

شنبه

کارآموزی

یکشنبه

کارآموزی

دوشنبه

کارآموزی

اصول و فنون مامایی

سه شنبه

کارآموزی

چهارشنبه

کارآموزی

پنجشنبه

کارآموزی

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->