کارشناسی فوریتهای پزشکی ۴۰۰

تعداد بازدید:۳۴۸۳

برنامه آموزشی (کوریکولوم) دوره کارشناسی پیوسته فوریت پزشکی

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته فوریتهای پزشکی 400 (ترم یک) در نیمسال  اول تحصیلی 1401-1400

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
مهارتهای عملی در مراقبتهای اورژانس)  1     1 فوریتهای پزشکی  400 خانم دکتر نازیلا وثوقی
فناوری اطلاعات 0.5 0.5   1 فوریتهای پزشکی  400 خانم دکتر منصوره کریم الهی
مهارتهای عملی در مراقبتهای اورژانس 1 1   1 فوریتهای پزشکی  400 خانم شهره مشفقی
کار آموزی مراقبتهای بالینی     1 1 فوریتهای پزشکی  400 آقای دکتر مهدی اجری
اخلاق و مقررات حرفه ای و پزشکی قانونی 2     1 فوریتهای پزشکی  400 آقای دکتر سعید مهری
دیسپچ و ارتباط با مراکز اورژانس در فوریتهای پزشکی 1 0.5   1 فوریتهای پزشکی  400 آقای دکتر سعید مهری
تربیت بدنی (1)   1   1 فوریتهای پزشکی  400 آقای شهرام شهبازی
آناتومی 1.5 0.5   1 فوریتهای پزشکی  400 آقای دکتر حسین کلارستاقی
فیزیولوژی 1.5 0.5   1 فوریتهای پزشکی  400 آقای دکتر حمید شیخکانلوی میلان
ادبیات فارسی 3     1 فوریتهای پزشکی  400 آقای دکتر کاظم نظری بقا 
زبان پیش دانشگاهی 2     1 فوریتهای پزشکی  400 آقای دکتر کریم نظری بقا
اخلاق اسلامی 2     1 فوریتهای پزشکی  400 حاج آقا مسعود رجب نژاد

 

 

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۴۰۰
-->