گروه پرستاری کودکان

تعداد بازدید:۱۳۵۰

مدیر گروه  پرستاری کودکان

 

دکتر نازیلاوثوقی

دکتری تخصصی پرستاری کودکان

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   04533710230

پست الکترونیکی: n.vosoghi@arums.ac.ir

 

برنامه روزانه خانم دکتر وثوقی

 

اهداف و رسالت

اولویت های پژوهشی

لاین تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی

لیست دانشجویان ارشد

برنامه هفتگی اساتید

پایان نامه های دانشجویان

لیست کارگاه های آموزشی

1402لیست کارگاه های آموزشی

برنامه آموزشی کوریکولوم

 برنامه آموزشی کوریکولومجدید 

آرایش دروس

فرم ارزشیابی کارآموزی

طرح درس

معرفی ارشد کودکان

اخبار و اطلاعیه های دفاع

چکیده طرحها و پایان نامه ها

کتب تالیف و ترجمه اعضای گروه

پرونده دروس  کارشناسی ارشد

برنامه کلاسی و امتحان

لیست طرحها و پایان نامه ها

انتخاب استاد راهنمای پایان نامه ها

برنامه ژورنال کلاب گروه

معرفی وظایف گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای گروه پرستاری کودکان دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

نام و نام خانوادگی رشته و گرایش آخرین مدرک تحصیلی رتبه علمی علم سنجی CV ایمیل اداری
خانم دکتر نازیلا وثوقی پرستاری (کودکان) دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV n.vosoghi@arums.ac.ir
خانم دکتر نسرین مهرنوش  پرستاری (کودکان) دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV  
خانم شهره مشفقی پرستاری کودکان کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV Sh.moshfeghi@arums.ac.ir
خانم ایراندخت اللهیاری  پرستاری کودکان کارشناسی ارشد مربی علم سنجی   i.allahyari@arums.ac.ir
خانم سکینه کریمی پور پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان کارشناسی ارشد مربی آموزشی علم سنجی CV s.karimipour@arums.ac.ir
خانم دکترفرزانه فرشباف دکترای پرستاری از دانشگاه لاوال کانادا دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV farzaneh.farshbaf-kamel.1@ulaval.ca

 

 

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۴۰۲
-->