روابط بین الملل

تعداد بازدید:۳۸۲

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود شمشیری

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: ۰۴۵۳۳۷۲۶۰۸۵-۸۶

شرح وظایف : 

1- ایجاد زمینه های حضور پررنگ در مجامع علمی و پژوهشی ملی و بین المللی 

2- هماهنگی با مدیریت روابط بین الملل دانشگاه جهتت پذیرش دانشجویان خارجی 

3 - ایجادصفحات وب انگلیسی و آذری و ترکی برای دانشکده پرستاری و مامایی 

4- نیازسنجی علمی برای بین المللی سازی و ایجاد بستر های لازم تبلیغاتی و بازار یابی 

5- فراهم سازی زیر ساخت و برنامه ریزی برای پذیرش دانشجویان خارجی 

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۴۰۰
-->