امور کلاس ها

تعداد بازدید:۱۲۷۴۲

برنامه کلاسی کارشناسی پرستاری :

کارشناسی پرستاری ترم یک (پرستاری 14021):

 

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس نام استاد
تفسیر موضوعی قرآن 2     1 پرستاری 4021 شنبه 5--7 1 آقای  رسول حسین زاده
پرستاری حرفه ای: مفاهیم پایه 1 1     2 پرستاری 4021 دوشنبه 8--10 1 خانم دکتر عفت مظاهری
اصول و مهارتهای پرستاری  0.75     1 پرستاری 4021 شنبه 8--10 7 آقای دکتر بهروز دادخواه
فیزیولوژی 2.5 0.5   2 پرستاری 4021 دوشنبه 5--7 1 آقای دکتر حمید شیخکانلوی میلان
تشریح 1.5 0.5   2 پرستاری 4021 دوشنبه 3--5 7 آقای دکتر رامین سلیم نژاد
زبان پیش دانشگاهی 2     1 پرستاری 4021 سه شنبه 5--7 1 آقای دکتر کریم نظری بقا
بیوشیمی 1 0.5   2 پرستاری 4021 یکشنبه 10--12 7 آقای دکتر لطف اله رضاقلیزاده
میکروب شناسی 1 0.5   2 پرستاری 4021 پنجشنبه 8--10 5 خانم دکتر  رقیه تیمور پور
اصول و مهارتهای پرستاری  0.75     1 پرستاری 4021 شنبه 10--12 1 خانم دکتر عفت مظاهری
جامعه شناسی  1     1 پرستاری 4021 یکشنبه 5--7 8 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
روان شناسی 1     1 پرستاری 4021 یکشنبه 5--7 8 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی

کارشناسی پرستاری ترم دو (پرستاری 14012):

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس نام استاد
اندیشه اسلامی  1 (مبداء و معاد) 2     1 پرستاری 4012 سه شنبه 3--5 5 آقای  دکتر عدیل حمیدوند
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای  1 0.5   2 پرستاری 4012 شنبه 3--5 1 آقای دکتر بهروز دادخواه
داروشناسی (فارماکولوژی) 2     1 پرستاری 4012 دوشنبه 8--10 8 آقای دکتر جلال کرامت
زبان انگلیسی عمومی 3     1 پرستاری 4012 یکشنبه 3--7 7 آقای دکتر کریم نظری بقا
فن آوری اطلاعات در پرستاری 0.5 0.5   2 پرستاری 4012 چهار شنبه  3--5 سایت آقای دکتر کمال ابراهیمی
مفاهیم پایه پرستاری  0.8     1 پرستاری 4012 شنبه 8--10 5 آقای دکتر محمود شمشیری
بررسی وضعیت سلامت  0.5 0.5   2 پرستاری 4012 شنبه 8--10 2 آقای دکتر مهدی اجری
تربیت بدنی (1) 0 1   1 پرستاری 4012       آقای رفیعی
مفاهیم پایه پرستاری  1.2     1 پرستاری 4012 یکشنبه 10--12 7 خانم دکتر عفت مظاهری
تغذیه و تغذیه درمانی 1.5     1 پرستاری 4012 دوشنبه 8--10 7 خانم دکتر مهسا مهاجری
تربیت بدنی (1) 0 1   1 پرستاری 4012       خانم شهناز ارمغان
ادبیات فارسی(1واحد آئین نگارش -1واحد مکاتبات اداری - 1واحد ادبیات عمومی) 3     1 پرستاری 4012 یکشنبه 1--5 آمفی تئاتر خانم لیلی سیدحاتمی

کارشناسی پرستاری ترم سه (پرستاری 14011):

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس نام استاد
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 (آب و الکترولیت) 1.2     1 پرستاری 4011 سه شنبه 3--5 2 آقای دکتر بهروز دادخواه
فرایند آموزش به بیمار 0.5 0.5   2 پرستاری 4011 یکشنبه 3--5 2 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
پرستاری سلامت فرد و خانواده  1.5     1 پرستاری 4011 سه شنبه 8--10 2 آقای دکتر عقیل حبیبی
ژنتیک و ایمنولوژی 1.5 0.5   2 پرستاری 4011 چهار شنبه  8--10 1 آقای دکتر فرهاد جدی
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران 1     1 پرستاری 4011 شنبه 1--3 8 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
پرستاری بزرگسالان و سالمندان 1 (ارتوپدی) 1.2     1 پرستاری 4011 شنبه 3--5 2 آقای دکتر محمود شمشیری
تربیت بدنی (2) 0 1   1 پرستاری 4011       آقای صدایی
دانش خانواده و جمعیت 2     1 پرستاری 4011 چهار شنبه  5--7 آمفی تئاتر آقای محمد رشید
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 2     1 پرستاری 4011 پنجشنبه 8--10 8 حاج آقا مسعود رجب نژاد
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  0.5     1 پرستاری 4011 هماهنگی در طول ترم خانم  سکینه کریمی پور
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  0.5     1 پرستاری 4011 چهار شنبه  10--12 2 خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
پرستاری بهداشت روان  2     1 پرستاری 4011 سه شنبه 10--12 8 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  0.63     1 پرستاری 4011 یکشنبه 1--3 1 خانم دکتر نرگس رمضان زاده
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 (گوارش) 1.2     1 پرستاری 4011 دوشنبه 5--7 2 خانم زهرا خلیلی
تربیت بدنی (2) 0 1   1 پرستاری 4011       خانم زهرا علی اکبری
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  0.87     1 پرستاری 4011 دوشنبه 3--5 1 خانم نسرین همایونفر

کارشناسی پرستاری ترم چهار (پرستاری 14002):

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس نام استاد
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2     1 پرستاری 4002 چهار شنبه  1--3 7 آقای بهراد اسدی
آمار حیاتی مقدماتی  0.5 0.5   2 پرستاری 4002 یکشنبه 8--12 8 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
پرستاری سلامت جامعه  1.5     1 پرستاری 4002 شنبه 8--10 8 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
تحقیق در پرستاری  0.5 0.25   2 پرستاری 4002 دوشنبه 8--10 8 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2 (قلب) 1     1 پرستاری 4002 شنبه 10--12 7 آقای دکتر مهدی حیدر زاده
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2 (تنفس و اورولوژی) 1.8     1 پرستاری 4002 دوشنبه 1--3 1 خانم دکتر عفت مظاهری
تحقیق در پرستاری 0.5 0.25   2 پرستاری 4002 یکشنبه 1--3 2 خانم دکتر عفت مظاهری
پرستاری بیماریهای روان  2     1 پرستاری 4002 دوشنبه 10--12 8 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
پرستاری کودک سالم  0.5     3 پرستاری 4002 چهار شنبه  3--5 2 خانم دکتر فرزانه فرشباف
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد 1.33     1 پرستاری 4002 شنبه 3--5 7 خانم دکتر مهربان شهماری
پرستاری کودک سالم  1     1 پرستاری 4002 سه شنبه 3--5 8 خانم دکتر نازیلا وثوقی
پرستاری بزرگسالان/سالمندان (2) زنان 0.7     1 پرستاری 4002 شنبه 1--3 1 خانم سوسن هوشمندی
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد 0.67     1 پرستاری 4002 یکشنبه 3--5 8 خانم نسرین همایونفر

کارشناسی پرستاری ترم پنجم (پرستاری 14001):

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس نام استاد
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (عفونی) 0.5     1 پرستاری 4001 دوشنبه 3--5 2 آقای دکتر بهروز دادخواه
پرستاری بهداشت محیط  1     1 پرستاری 4001 دوشنبه 1--3 8 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (چشم و گوش) 0.4     1 پرستاری 4001 سه شنبه 5--7 7 آقای دکتر محمود شمشیری
زبان  انگلیسی تخصصی  2     1 پرستاری 4001 سه شنبه 1--3 1 آقای دکتر محمود شمشیری
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (خون) 0.7     1 پرستاری 4001 سه شنبه 10--12 1 آقای دکتر مهدی اجری
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (اعصاب) 0.8     1 پرستاری 4001 چهار شنبه  8--10 1 آقای دکتر مهدی حیدر زاده
اندیشه اسلامی  (2) (نبوت و امامت) 2     1 پرستاری 4001 یکشنبه 3--5 1 آقای علی نسب
پرستاری بیماریهای  کودکان 1.5     1 پرستاری 4001 چهار شنبه  1--3 2 خانم دکتر فرزانه فرشباف
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 غدد  1.1     1 پرستاری 4001 سه شنبه 8--10 1 خانم دکتر معصومه آقا محمدی
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3(پوست و سوختگی) 0.6     1 پرستاری 4001 شنبه 5--7 2 خانم دکتر مهربان شهماری
پرستاری بیماریهای کودکان  1.5     1 پرستاری 4001 چهار شنبه  3--5 1 خانم دکتر نازیلا وثوقی

کارشناسی پرستاری ترم ششم (پرستاری 992):

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس نام استاد
انقلاب اسلامی ایران 2     1 پرستاری 992 یکشنبه 10--12 2 آقای امید علی رعنایی
اصول مدیریت خدمات پرستاری  2     1 پرستاری 992 شنبه 10--12 8 آقای دکتر بهروز دادخواه
مراقبتهای پرستاری در منزل  0.75 0.25   3 پرستاری 992 یکشنبه 1--3 8 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه  1     1 پرستاری 992 یکشنبه 8--10 1 آقای دکتر مهدی اجری
مراقبتهای پرستاری در منزل  0.75 0.25   3 پرستاری 992 دوشنبه 10--12 2 آقای دکتر مهدی حیدر زاده
مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه  2     1 پرستاری 992 یکشنبه 8--10 1 آقای دکتر مهدی حیدر زاده
پرستاری اورژانس در بحرانهاو حوادث غیر مترقبه  1 0.5   3 پرستاری 992 شنبه 8--10 1 آقای دکتر ناصر مظفری
تاریخ  فرهنگ وتمدن اسلام و ایران 2     1 پرستاری 992 دوشنبه 1--3 آمفی تئاتر آقای علی زارع

 

برنامه کلاسی کارشناسی مامایی :

کارشناسی مامایی ترم یک (مامایی 14021):

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس نام استاد
تشریح (1) 1.5 0.5   1 مامایی 402 یکشنبه 1--3 5 آقای دکتر حسین کلارستاقی
بیوشیمی 0.75 0.25   1 مامایی 402 شنبه 10--12 6 آقای دکتر علی اکبر فضایلی
زبان پیش دانشگاهی 2     1 مامایی 402 یکشنبه 8--10 1 آقای دکتر کریم نظری بقا
بیوشیمی 0.75 0.25   1 مامایی 402 هماهنگی در طول ترم آقای دکتر لطف اله رضاقلیزاده
فیزیولوژی (1) 3     1 مامایی 402 دوشنبه 8--10 4 آقای دکتر محمد رضا  اصلانی
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 2     1 مامایی 402 سه شنبه 10--12 9 خانم دکتر  فریبا احمدی
سلول شناسی و بافت شناسی 1.5 0.5   1 مامایی 402 سه شنبه 1--3 5 خانم دکتر زینب نامجو
اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان 0.73     1 مامایی 402 شنبه 1--3 6 خانم دکتر عفت مظاهری
اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان 0.5 0.5   1 مامایی 402 شنبه 1--3 6 خانم رویا نیکجو
ادبیات فارسی(1واحد آئین نگارش -1واحد مکاتبات اداری - 1واحد ادبیات عمومی) 3     1 مامایی 402 سه شنبه 3--7 آمفی تئاتر خانم لیلی سیدحاتمی
اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1) 1.5   0.5 3 مامایی 402 شنبه 3--5 6 خانم نسرین همایونفر

کارشناسی مامایی ترم سه (مامایی 14011):

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس نام استاد
داروشناسی عمومی (1) 2     1 مامایی 401 دوشنبه 8--10 6 آقای دکتر جلال کرامت
دانش خانواده و جمعیت  2     1 مامایی 401 چهار شنبه  5--7 آمفی تئاتر آقای محمد رشید
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(1)  1.3     1 مامایی 401 یکشنبه 3--5 6 خانم حبیبه صالحی
آسیب شناسی عمومی و اختصاصی 0.5 0.5   1 مامایی 401 هماهنگی در طول ترم خانم دکتر پهلوان
نشانه شناسی و معاینات فیزیکی  1     1 مامایی 401 سه شنبه 1--3 3 خانم دکتر پوران اخوان اکبری
زبان  انگلیسی تخصصی  2     1 مامایی 401 چهار شنبه  1--3 8 خانم دکتر پوران اخوان اکبری
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها(بهداشت 2) 1     1 مامایی 401 سه شنبه 5--7 4 خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(1)  1     1 مامایی 401 چهار شنبه  3--5 4 خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
نوزادان 1     1 مامایی 401 هماهنگی در طول ترم خانم دکتر لیدا قربانی
اندیشه اسلامی (1) 2     1 مامایی 401 یکشنبه 5--7 آمفی تئاتر خانم دوستداری
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(1)  0.7     1 مامایی 401 شنبه 3--5 5 خانم سوسن هوشمندی
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها(بهداشت 2) 1     1 مامایی 401 شنبه 3--5 5 خانم سوسن هوشمندی
بارداری و زایمان(1) بار داری طبیعی 2     1 مامایی 401 دوشنبه 1--3 9 خانم معصومه رستم نژاد
نوزادان 1     1 مامایی 401 شنبه 3--5 3 خانم نسرین همایونفر

کارشناسی مامایی ترم پنج (مامایی 14001):

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس نام استاد
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2     1  مامایی 400 چهار شنبه  3--5 آمفی تئاتر آقای بهراد اسدی
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی 2     1  مامایی 400 هماهنگی در طول ترم آقای دکتر سروش آل حبیب
بیماریهای زنان و ناباروری 0.7     1  مامایی 400 هماهنگی در طول ترم خانم حبیبه صالحی
بیماریهای زنان و ناباروری 0.8   0.3 1  مامایی 400 سه شنبه 10--12 3 خانم دکتر پوران اخوان اکبری
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(3) 0.5     1  مامایی 400 سه شنبه 10--12 3 خانم دکتر پوران اخوان اکبری
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(3) 1.3     1  مامایی 400 سه شنبه 3--5 6 خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
بیماریهای زنان و ناباروری 1     1  مامایی 400 چهار شنبه  5--7 3 خانم سوسن هوشمندی
بارداری و (3) بارداری و زایمان غیر طبیعی 2     1  مامایی 400 سه شنبه 1--3 9 خانم معصومه رستم نژاد
آمار حیاتی  1.5 0.5   1  مامایی 400 پنجشنبه 1--3 4 خانم معصومه محمدی
بهداشت مادر و کودک و بارداری( بهداشت 4) 2     1  مامایی 400 چهار شنبه  10--12 10 خانم نسرین همایونفر
بیماریهای زنان و ناباروری 0.5     1  مامایی 400 هماهنگی در طول ترم گروه زنان

 

برنامه کلاسی کارشناسی اتاق عمل :

کارشناسی اتاق عمل ترم یک (اتاق عمل 14021):

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس نام استاد
اندیشه اسلامی  1 (مبداء و معاد) 2     1 اتاق عمل 402 یکشنبه 10--12 10 آقای  دکتر عدیل حمیدوند
اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی 1     1 اتاق عمل 402 سه شنبه 5--7 9 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل 1     1 اتاق عمل 402 چهار شنبه  5--7 4 آقای دکتر عقیل حبیبی
اصطلاحات پزشکی 1     1 اتاق عمل 402 دوشنبه 5--7 4 آقای دکتر عقیل حبیبی
بیوشیمی 1     1 اتاق عمل 402 دوشنبه 8--10 6 آقای دکتر علی اکبر فضایلی
زبان پیش دانشگاهی 2     1 اتاق عمل 402 سه شنبه 10--12 6 آقای دکتر کریم نظری بقا
فیزیولوژی (1) 2     1 اتاق عمل 402 سه شنبه 8--10 10 آقای دکتر محمد رضا  اصلانی
تربیت بدنی (1) 0 1   1 اتاق عمل 402       آقای رفیعی
تشریح (1) 1.5 0.5   2 اتاق عمل 402 یکشنبه 5--7 5 خانم اصغری
اصول و فنون مهارتهای بالینی 0.5 0.5   2 اتاق عمل 402 چهار شنبه  10--12 4 خانم دکتر عفت مظاهری
آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل 2     1 اتاق عمل 402 یکشنبه 1--3 6 خانم زهرا اعتباری
اصطلاحات پزشکی 1     1 اتاق عمل 402 دوشنبه 5--7 4 خانم سپیده  توتونچیلر
تربیت بدنی (1) 0 1   1 اتاق عمل 402       خانم شهناز ارمغان
ادبیات فارسی(1واحد آئین نگارش -1واحد مکاتبات اداری - 1واحد ادبیات عمومی) 3     1 اتاق عمل 402 دوشنبه 1--5 آمفی تئاتر خانم لیلی سیدحاتمی

کارشناسی اتاق عمل ترم سه (اتاق عمل 14011):

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس نام استاد
داروشناسی 2     1 اتاق عمل 401 شنبه 10--12 3 آقای دکتر جلال کرامت
بیهوشی و مراقبتهای آن 0.75 0.25   2 اتاق عمل 401 یکشنبه 5--3 4 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن(غددو گوارش) 0.75     1 اتاق عمل 401 یکشنبه 3--5 4 آقای دکتر عقیل حبیبی
روش تحقیق در اتاق عمل 0.75 0.25   2 اتاق عمل 401 دوشنبه 3--5 4 آقای دکتر عقیل حبیبی
زبان انگلیسی عمومی 3     1 اتاق عمل 401 دوشنبه 8--10 9 آقای دکتر کریم نظری بقا
آمار حیاتی اتاق عمل 1     3 اتاق عمل 401 دوشنبه 10--12 سایت آقای دکتر محمدعلی  محمدی
روش تحقیق در اتاق عمل 0.75 0.25   2 اتاق عمل 401 دوشنبه 5--7 8 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن(ارتوپدی و ent) 0.75     1 اتاق عمل 401 چهار شنبه  1--3 3 آقای دکتر محمود شمشیری
بیهوشی و مراقبتهای آن 0.75 0.25   2 اتاق عمل 401 سه شنبه 5--7 3 آقای دکتر مهدی اجری
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن(قلب و تنفس) 1     1 اتاق عمل 401 شنبه 8--10 3 آقای دکتر مهدی حیدر زاده
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن(اعصاب) 0.63     1 اتاق عمل 401 دوشنبه 13--15 4 آقای دکتر ناصر مظفری
اندیشه اسلامی  (2) (نبوت و امامت) 2     1 اتاق عمل 401 یکشنبه 5--7 آمفی تئاتر آقای موسی موسوی
آسیب شناسی و بافت شناسی 1.5 0.5   2 اتاق عمل 401 سه شنبه 3--5 6 خانم دکتر زینب نامجو
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن(کلیه و مجاری ادراری) 0.63     1 اتاق عمل 401 سه شنبه 1--3 3 خانم دکتر عفت مظاهری
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن (پوست و پستان) 0.33     1 اتاق عمل 401 دوشنبه 1--3 3 خانم سپیده  توتونچیلر

کارشناسی اتاق عمل ترم پنج (اتاق عمل 14001):

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس نام استاد
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2     1 اتاق عمل 400 چهار شنبه  3--5 آمفی تئاتر آقای بهراد اسدی
تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبت های آن 1.5     1 اتاق عمل 400 هماهنگی در طول ترم آقای دکتر آرش منصوری
مدیریت در اتاق عمل  2     1 اتاق عمل 400 یکشنبه 3--5 10 آقای دکتر بهروز دادخواه
تکنولوژی اتاق عمل  در اورژانس تروماو بحران ها و حوادث غیرمترقبه و مراقبت های آن 0.34     1 اتاق عمل 400 شنبه 3--5 3 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی در اورژانس تروماو بحرانها و حوادث غیر مترقبه 0.34     1 اتاق عمل 400 شنبه 3--5 3 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبتهای آن 0.5     1 اتاق عمل 400 شنبه 3--5 3 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های آن 2     1 اتاق عمل 400 هماهنگی در طول ترم آقای دکتر سجاد قدیم پور
تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبت های آن 1     1 اتاق عمل 400 هماهنگی در طول ترم آقای دکتر شهریار خوشبخت
تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های آن 1     1 اتاق عمل 400 چهار شنبه  10--12 4 آقای دکتر مهدی حیدر زاده
تکنولوژی  اتاق عمل اعصاب و مراقبتهای آن 0.5     1 اتاق عمل 400 سه شنبه 1--3 4 آقای دکتر ناصر مظفری
دانش خانواده و جمعیت  2     1 اتاق عمل 400 سه شنبه 5--7 آمفی تئاتر آقای محمد رشید
اصول مراقبت در اتاق بهبودی 1     1 اتاق عمل 400 چهار شنبه  1--3 8 خانم  آرزو نوعی
بهداشت روان در اتاق عمل 1     1 اتاق عمل 400 سه شنبه 3--5 10 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
تکنولوژی اتاق عمل  در اورژانس تروماو بحران ها و حوادث غیرمترقبه و مراقبت های آن 0.66     1 اتاق عمل 400 دوشنبه 1--3 3 خانم سپیده  توتونچیلر
تکنولوژی اتاق عمل اورژانس و مراقبتهای آن 0.5     1 اتاق عمل 400 دوشنبه 1--3 3 خانم سپیده  توتونچیلر

برنامه کلاسی کارشناسی فوریتهای پزشکی :

کارشناسی فوریتهای پزشکی ترم یک (فوریتهای پزشکی 14021):

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس نام استاد
دیسپچ و ارتباط با مراکز اورژانس در فوریتهای پزشکی 1 0.5   1 فوریتهای پزشکی  402 یکشنبه 3--5 10 آقای توحید بیوته
آناتومی 1.5 0.5   1 فوریتهای پزشکی  402 یکشنبه 5--7 3 آقای دکتر حسین کلارستاقی
فیزیولوژی  1.5 0.5   1 فوریتهای پزشکی  402 دوشنبه 3--5 3 آقای دکتر حمید شیخکانلوی میلان
اخلاق و مقررات حرفه ای و پزشکی قانونی 2     1 فوریتهای پزشکی  402 پنجشنبه 8--10 7 آقای دکتر سعید مهری
زبان پیش دانشگاهی 2     1 فوریتهای پزشکی  402 یکشنبه 8--10 1 آقای دکتر کریم نظری بقا
فن آوری اطلاعات 0.5 0.5   1 فوریتهای پزشکی  402 شنبه 8--10 سایت آقای دکتر محمود شمشیری
تربیت بدنی (1) 0 1   1 فوریتهای پزشکی  402       آقای رفیعی
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 2     1 فوریتهای پزشکی  402 پنجشنبه 10--12 8 حاج آقا مسعود رجب نژاد
مهارتهای عملی در مراقبتهای اورژانس 2     1 فوریتهای پزشکی  402 سه شنبه 10--12 4 خانم دکتر عفت مظاهری
تربیت بدنی (1) 0 1   1 فوریتهای پزشکی  402       خانم شهناز ارمغان
ادبیات فارسی(1واحد آئین نگارش -1واحد مکاتبات اداری - 1واحد ادبیات عمومی) 3     1 فوریتهای پزشکی  402 سه شنبه 13--15 7 خانم کاظمی

کارشناسی فوریتهای پزشکی ترم سه(فوریتهای پزشکی 14011):

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس نام استاد
داروشناسی اورژانس 1     1 فوریتهای پزشکی  401 شنبه 10--12 3 آقای دکتر جلال کرامت
ترومای 1 (برخورد اولیه با بیمار) 2     1 فوریتهای پزشکی  401 شنبه 3--5 4 آقای دکتر سعید مهری
بهداشت عمومی در فوریت 1     1 فوریتهای پزشکی  401 دوشنبه 8--10 10 آقای دکتر عقیل حبیبی
زبان تخصصی 2     1 فوریتهای پزشکی  401 یکشنبه 1--3 3 آقای دکتر محمود شمشیری
اورژانسهای داخلی 1(اورژانسهای اعصاب) 1     1 فوریتهای پزشکی  401 سه شنبه 1--3 4 آقای دکتر ناصر مظفری
تربیت بدنی (2) 0 1   1 فوریتهای پزشکی  401       آقای رفیعی
احیا قلبی ریوی پیشرفته 2 1   1 فوریتهای پزشکی  401 دوشنبه 3--5 6 آقای فرهاد غیبتی
نگهداشت آمبولانس و تجهیزات آن 0.5 0.5   1 فوریتهای پزشکی  401 دوشنبه 1--3 مرکز اورژانس آقای فرهاد غیبتی
دانش خانواده و جمعیت 2     1 فوریتهای پزشکی  401 سه شنبه 5--7 آمفی تئاتر آقای محمد رشید
اورژانسهای داخلی 1(اورژانسهای  ارولوژی) 1     1 فوریتهای پزشکی  401 دوشنبه 10--12 4 خانم دکتر عفت مظاهری
اورژانسهای داخلی 1(اورژانسهای گوارش) 1     1 فوریتهای پزشکی  401 یکشنبه 10--12 4 خانم دکتر معصومه آقا محمدی
اورژانسهای محیطی 0.5 0.5   1 فوریتهای پزشکی  401 شنبه 1--3 3 خانم قادرمزی

کارشناسی فوریتهای پزشکی ترم پنج (فوریتهای پزشکی 14001):

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس نام استاد
تفسیر موضوعی قرآن 2     1 فوریتهای پزشکی 400 شنبه 3--5 آمفی تئاتر آقای  رسول حسین زاده
اورژانس های داخلی 3( اورژانسهای تنفسی، غدد، متابولیک، آلرژیک و مسمومیت) 1.5