دکتر منصوره کریم الهی

تعداد بازدید:۱۷۸

دکتر منصوره کریم الهی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: دکتری تخصصی پرستاری (داخلی-جراحی)

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: m.karimollahi@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به خانم دکتر منصوره کریم الهی در نیمسال تحصیلی جاری

 

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  معادل تئوری رشته
نظریه ها ،الگوها و مفاهیم  پرستاری مراقبتهای ویژه طرح درس کوریکولوم 0.5     1 0.75 ارشد ویژه 14002
نقش پرستار در طب مکمل و جایگزین طرح درس کوریکولوم 1     1 1.50 ارشد داخلی جراحی 1400
نظریه ها، الگوهای پرستاری وکاربردآنها طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5   1 1.75 ارشد داخلی جراحی 1400
اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای طرح درس کوریکولوم 0.5 0.25   1 1.25 ارشد داخلی جراحی 1400
کارورزی () طرح درس کوریکولوم     1 1 2.25 ارشد اورژانس 99

 

برنامه کلاسی خانم دکتر منصوره کریم الهی در نیمسال تحصیلی جاری

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل / دانشکده پرستاری و مامایی             برنامه هفتگی تدریس  استاد گرامی :  دکتر کریم الهی در نیمسال اول سال تحصیلی401-400

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

ایام هفته

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

شنبه

داخلی جراحی 99

آموزش به مددجو

یکشنبه

دوشنبه

فوریت 1400

فناوری اطلاعات

سه شنبه

داخلی جراحی 1: 27/8-11/8

اورژانس 00

سیستم اطلاع رسانی پزشکی

چهارشنبه

داخلی جراحی 1: 27/8-11/8

اورژانس 00

روش تحقیق

 

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
-->