دکتر منصوره کریم الهی

تعداد بازدید:۹۳۱

دکتر منصوره کریم الهی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: دکتری تخصصی پرستاری (داخلی-جراحی)

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: m.karimollahi@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به خانم دکتر منصوره کریم الهی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
آمار و روش تحقیق  طرح درس کوریکولوم 1.3 0.25   1 ارشد اورژانس 401 سه شنبه 13--15 سالن U
پرستاری داخلی جراحی 1 طرح درس کوریکولوم 0.5   1 1 ارشد اورژانس 401 سه شنبه 17--19 سالن U
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5   1 ارشد اورژانس 401 چهارشنبه 15--17 سایت
فن آوری اطلاعات طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5   2 فوریتهای پزشکی  401 شنبه 10--12 سایت

 

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۴۰۲
-->