گروه پرستاری داخلی-جراحی

تعداد بازدید:۱۸۹۰۶

دانشجویان ارشد

کارشناسی 

طرح تحقیقاتی

لاین تحقیقاتی

اولویت های پژوهشی

اهداف و رسالت

آرایش دروس

برنامه آموزشی کوریکولوم

1399لیست کارگاه های آموزشی 

لیست کارگاه های آموزشی 1400 

لیست کارگاه های آموزشی 1401 

پایان نامه های دانشجویان ارشد

برنامه هفتگی اساتید

چکیده طرح ها و پایان نامه ها

اخبار و اطلاعیه های دفاع

طرح درس و لاگ بوک کارشناسی پرستاری

طرح درس و لاگ بوک  کارشناسی  ارشد  پرستاری داخلی جراحی

فرم ارزشیابی کارآموزی کارشناسی پرستاری

انتخاب استاد راهنمای پایان نامه لیست طرح ها و پایان نامه ها  برنامه کلاسی و امتحان دانشجویان   پرونده دروس کارشناسی - کارشناسی ارشد  کتب تالیف و ترجمه اعضای گروه 
  معرفی رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری  معرفی رشته کارشناسی پرستاری  معرفی ارشد داخلی جراحی پرستاری  برنامه ژورنال کلاب گروه 

 

 

 

مدیر گروه: آقای دکتر محمدعلی محمدی

تحصیلات: دکترای تخصصی آموزش پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرتبه علمی: استادیار

ارتباط با مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی

شماره تماس:   33729322- 045

پست الکترونیکی: mmohammadali319@Gmail.com

 

 

 

 

 

اعضای هیأت علمی گروه پرستاری داخلی-جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

آخرین مدرک تحصیلی

رتبه علمی

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه

CV

ایمیل اداری

1

دکتر مهدی حیدرزاده

پرستاری (داخلی-جراحی)

دکترای تخصصی (PhD)

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Heidarzadeh

CV

m.heidarzadeh@arums.ac.ir

2

دکتر بهروز دادخواه

پرستاری (داخلی-جراحی)

دکترای تخصصی (PhD)

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Behrouz_Dadkhah

CV

b.dadkhah@arums.ac.ir

3

دکتر عقیل حبیبی سولا

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دکترای تخصصی (PhD)

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Aghil_Habibi

CV

a.habibi@arums.ac.ir

4

دکتر فاطمه ابراهیمی بلیل

روان پرستاری

دکترای تخصصی (PhD)

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_EbrahimiBelil

CV

f.ebrahimi@arums.ac.ir

5

دکترمحمدعلی محمدی 

آموزش پرستاری

دکترای تخصصی (PhD)

استادیار

https://isid.research.ac.ir/MohammadAli_Mohammadi

CV

m.mohammadi@arums.ac.ir

6

دکتر مینا نهامین

آموزش پرستاری

دکترای تخصصی (PhD)

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Mina_Nahamin

CV

m.nahamin@arums.ac.ir

7

خانم اکرم الفبایی

پرستاری (داخلی-جراحی)

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Akram_Alefbaei

CV

a.alefbaei@arums.ac.ir

8

خانم زهرا خلیلی

پرستاری سالمندی

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Zahra_Khalili

CV

Zahra.khalili@arums.ac.ir

9

خانم ایراندخت اللهیاری

پرستاری کودکان

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Irandokht_Allahyari

CV

i.allahyari@arums.ac.ir

10

خانم فاطمه بهرامی

پرستاری (داخلی-جراحی)

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Bahrami

CV

f.bahrami@arums.ac.ir

11

خانم عدیله عالی

پرستاری مراقبت های ویژه

کارشناسی ارشد

مربی آموزشی

-----

CV

a.ali@arums.ac.ir

12

خانم سودابه محمدی

پرستاری (داخلی-جراحی)

کارشناسی ارشد

مربی آموزشی

-----

CV

s.mohammadi@arums.ac.ir

13

خانم زهرا بی پیرایه

پرستاری

کارشناسی

مربی آموزشی

-----

CV

z.bipirayeh@arums.ac.ir

14

خانم سکینه کریمی پور

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

کارشناسی ارشد

مربی آموزشی

-----

CV

s.karimipour@arums.ac.ir

12 خانم سودا قردشخانی پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی آموزشی ----- CV s.qardashkhani@arums.ac.ir

 

 

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱