گروه پرستاری داخلی-جراحی

تعداد بازدید:۲۳۴۰۴

دانشجویان ارشد

کارشناسی 

طرح تحقیقاتی

لاین تحقیقاتی

اولویت های پژوهشی

اهداف و رسالت

آرایش دروس برنامه آموزشی کوریکولوم

14012لیست کارگاه‌های آموزشی 

لیست کارگاه های آموزشی 1400 

لیست کارگاه های آموزشی 1401 

لیست کارگاه های آموزشی 1402 

پایان نامه های دانشجویان ارشد برنامه هفتگی اساتید

چکیده طرح ها و پایان نامه ها

اخبار و اطلاعیه های دفاع

طرح درس و لاگ بوک کارشناسی پرستاری

طرح درس و لاگ بوک  کارشناسی  ارشد  پرستاری داخلی جراحی

فرم ارزشیابی کارآموزی کارشناسی پرستاری

انتخاب استاد راهنمای پایان نامه

لیست طرح ها و پایان نامه ها

 برنامه کلاسی و امتحان دانشجویان

  پرونده دروس کارشناسی - کارشناسی ارشد 

کتب تالیف و ترجمه اعضای گروه 

مسئولیت اجتماعی

معرفی رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری

 معرفی رشته کارشناسی پرستاری 

معرفی ارشد داخلی جراحی پرستاری 

برنامه بازدید از بالین

برنامه ژورنال کلاب گروه 

 

 

 

مدیر گروه: خانم دکتر فاطمه ابراهیمی

تحصیلات: دکترای تخصصی روانپرستاری

مرتبه علمی: استادیار

ارتباط با مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی

شماره تماس:   33728005- 045

پست الکترونیکی: f.ebrahimi@arums.ac.ir

ارتباط با معاون پرستاری وزارت بهداشت

 

 

 

 

 

اعضای هیأت علمی گروه پرستاری داخلی-جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

آخرین مدرک تحصیلی

رتبه علمی

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه

CV

ایمیل اداری

1

دکتر مهدی حیدرزاده

پرستاری (داخلی-جراحی)

دکترای تخصصی (PhD)

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Heidarzadeh

CV

m.heidarzadeh@arums.ac.ir

2

دکتر بهروز دادخواه

پرستاری (داخلی-جراحی)

دکترای تخصصی (PhD)

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Behrouz_Dadkhah

CV

b.dadkhah@arums.ac.ir

3

دکتر عقیل حبیبی سولا

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دکترای تخصصی (PhD)

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Aghil_Habibi

CV

a.habibi@arums.ac.ir

4

دکتر فاطمه ابراهیمی بلیل

روان پرستاری

دکترای تخصصی (PhD)

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_EbrahimiBelil

CV

f.ebrahimi@arums.ac.ir

5

دکترمحمدعلی محمدی 

آموزش پرستاری

دکترای تخصصی (PhD)

استادیار

https://isid.research.ac.ir/MohammadAli_Mohammadi

CV

m.mohammadi@arums.ac.ir

6

دکتر مینا نهامین

آموزش پرستاری

دکترای تخصصی (PhD)

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Mina_Nahamin

CV

m.nahamin@arums.ac.ir

7

خانم اکرم الفبایی

پرستاری (داخلی-جراحی)

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Akram_Alefbaei

CV

a.alefbaei@arums.ac.ir

8

خانم زهرا خلیلی

پرستاری سالمندی

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Zahra_Khalili

CV

Zahra.khalili@arums.ac.ir

9

خانم فاطمه بهرامی

پرستاری (داخلی-جراحی)

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Bahrami

CV

f.bahrami@arums.ac.ir

10

خانم عدیله عالی

پرستاری مراقبت های ویژه

کارشناسی ارشد

مربی آموزشی

-----

CV

a.ali@arums.ac.ir

11

خانم سودابه محمدی

پرستاری (داخلی-جراحی)

کارشناسی ارشد

مربی آموزشی

-----

CV

s.mohammadi@arums.ac.ir

12

خانم زهرا بی پیرایه

پرستاری

کارشناسی

مربی آموزشی

-----

CV

z.bipirayeh@arums.ac.ir

13 خانم سودا قردشخانی پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی آموزشی ----- CV s.qardashkhani@arums.ac.ir
14 دکتر رمضان زاده پرستاری (داخلی-جراحی) دکترای پرستاری مربی آموزشی ------------------------------------------------ CV  
15 دکتر مهربان شهماری پرستاری (داخلی-جراحی) دکترای پرستاری استادیار ------------------------------ CV  

 

 

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۲