کارشناسی پیوسته مامایی ۹۶

تعداد بازدید:۴۱۹

برنامه آموزشی (کوریکولوم) کارشناسی مامایی

 

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته مامایی 961 (ترم هشت) در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
کار آموزی  درعرصه بهداشت باروری مادرو کودک وتنظیم خانواده طرح درس کوریکولوم     1   مامایی 96 خانم فیروزه اسدزاده
کار آموزی در عرصه رادیولوژی، سونوگرافی و الکترولوژی درمامایی طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 96 خانم رویا نیکجو
کار آموزی  درعرصه بهداشت باروری مادرو کودک وتنظیم خانواده طرح درس کوریکولوم     1 1 مامایی 96 خانم رویا نیکجو
کار آموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیرطبیعی(2) طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 96 خانم رویا نیکجو
کار آموزی  درعرصه بهداشت باروری مادرو کودک وتنظیم خانواده طرح درس کوریکولوم     1 1 مامایی 96 خانم دکتر پوران اخوان اکبری
کارآموزی  در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی 1 طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 96 خانم شهلا برزگر
کارآموزی درعرصه مدیریت و کاربرد آن در مامایی  طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 96  
کارآموزی  در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی 2 طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 96 خانم شهلا برزگر
کارآموزی  در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی 2 طرح درس کوریکولوم     1 4 مامایی 96 خانم سوسن هوشمندی
کار آموزی  درعرصه بهداشت باروری مادرو کودک وتنظیم خانواده طرح درس کوریکولوم     1 1 مامایی 96 خانم سوسن هوشمندی
کار آموزی  درعرصه بهداشت باروری مادرو کودک وتنظیم خانواده طرح درس کوریکولوم     1 1 مامایی 96 خانم سوسن هوشمندی
کار آموزی در عرصه رادیولوژی، سونوگرافی و الکترولوژی درمامایی طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 96 خانم حبیبه صالحی
کار آموزی  درعرصه بهداشت باروری مادرو کودک وتنظیم خانواده طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 96 خانم معصومه محمدی
کار آموزی  درعرصه بهداشت باروری مادرو کودک وتنظیم خانواده طرح درس کوریکولوم     1 1 مامایی 96 خانم سمانه دباغ فکری
کار آموزی در عرصه نوزادان نیازمند مراقبتهای ویژه طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 96 خانم الهام نجفی
کار آموزی در عرصه بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 96 خانم الهام نجفی
آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۴۰۰
-->