دکتر عفت مظاهری

تعداد بازدید:۷۰۱

خانم دکتر عفت مظاهری

مدیر گروه پرستاری مراقبت ویژه و اتاق عمل


تحصیلات: دکترای تخصصی آموزش پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرتبه علمی: استادیار

تلفن:  33729322-045

پست الکترونیکی: e.mazaheri@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم دکتر عفت مظاهری در نیمسال تحصیلی جاری

 

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
کار آموزی در عرصه اصول مدیریت و خدمات پرستاری طرح درس     1 1 پرستاری 982 طبق برنامه کارآموزی
اصول و فنون مهارتهای بالینی طرح درس 0.5 0.5   2 اتاق عمل 402 چهار شنبه  10--12 4
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2 (تنفس و اورولوژی) طرح درس 1.8     1 پرستاری 4002 دوشنبه 1--3 1
اورژانسهای داخلی 1(اورژانسهای  ارولوژی) طرح درس 1     1 فوریتهای پزشکی  401 دوشنبه 10--12 4
اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان طرح درس 0.73     1 مامایی 402 شنبه 1--3 6
اصول و مهارتهای پرستاری  طرح درس 0.75     1 پرستاری 4021 شنبه 10--12 1
تحقیق در پرستاری طرح درس 0.5 0.25   2 پرستاری 4002 یکشنبه 1--3 2
روشهای آموزش به مددجو و خانواده طرح درس 0.5 0.5   1 ارشد ویژه 4012 شنبه 1--3 سالن یو
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن(کلیه و مجاری ادراری) طرح درس 0.63     1 اتاق عمل 401 سه شنبه 1--3 3
مهارتهای عملی در مراقبتهای اورژانس طرح درس 2     1 فوریتهای پزشکی  402 سه شنبه 10--12 4
مفاهیم پایه پرستاری  طرح درس 1.2     1 پرستاری 4012 یکشنبه 10--12 7

 

 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->