دکتر عفت مظاهری

تعداد بازدید:۱۵۲

خانم دکتر عفت مظاهری

مدیر گروه پرستاری مراقبت ویژه و اتاق عمل


تحصیلات: دکترای تخصصی آموزش پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرتبه علمی: استادیار

تلفن:  33729322-045

پست الکترونیکی: e.mazaheri@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم دکتر عفت مظاهری در نیمسال تحصیلی جاری

 

 

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  معادل تئوری رشته
کار آموزی در عرصه مدیریت و خدمات پرستاری         1 5 7.50 پرستاری 971
مفاهیم پایه پرستاری  طرح درس کوریکولوم 1.2     1 1.20 پرستاری 14001
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2 ( تنفس و اورولوژی) طرح درس کوریکولوم 1.8     1 1.80 پرستاری 991
تحقیق در پرستاری  طرح درس کوریکولوم 0.5 0.25   2 1.17 پرستاری 991
اصول و مهارتهای پرستاری  طرح درس کوریکولوم 1.25     1 1.25 پرستاری 14002

 

برنامه کلاسی خانم دکتر عفت مظاهری در نیمسال تحصیلی جاری

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل / دانشکده پرستاری و مامایی             برنامه هفتگی تدریس  استاد گرامی :  دکتر مظاهری   در نیمسال اول سال تحصیلی401-400

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

ایام هفته

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

شنبه

کارآموزی سلامت جامعه فرد و خانواده: 30/9- 24/9

پرستاری 982

سالمندان 2

تنفس

یکشنبه

اتاق عمل 1400

اصول و مهارت های بالینی

ویژه 99

آموزش به مددجو

دوشنبه

پرستاری001

اصول و مهارت های پرستاری

سه شنبه

کارآموزی سلامت جامعه فرد و خانواده: 30/9- 24/9

پرستاری 982

تحقیق در پرستاری

پرستاری 992

مفاهیم پایه

چهارشنبه

کارآموزی سلامت جامعه فرد و خانواده: 30/9- 24/9

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
-->