شورای آموزشی

تعداد بازدید:۵۰۳۴

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

ا

آقای دکتر ناصر مظفری

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

2

آقای دکتر عقیل حبیبی

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

3

خانم دکتر سمیرا شهباززادگان

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

4

آقای دکتر محمدعلی محمدی

مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی

5

خانم دکتر عفت مظاهری

مدیر گروه  اتاق عمل و پرستاری مراقبتهای ویژه

6

خانم دکتر پوران اخوان اکبری

مدیر گروه مامایی

7

آقای دکتر سعید مهری

مدیر گروه پرستاری اورژانس و فوریت های پزشکی

8

خانم دکتر معصومه آقامحمدی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

9

آقای دکتر رجب دشتی کلانتر

عضو هیئت علمی  و مسئول EDO پرستاری و مامایی

10

آقای محمد تقی سوادپور

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

11

آقای مهندس زین‌العابدین قنبری

مسئول آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهم مصوبات

- اولین صورتجلسه شورای آموزشی

- دومین صورتجلسه شورای آموزشی

 

 

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
-->