شورای آموزشی

تعداد بازدید:۵۸۳۲

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

ا

آقای دکتر ناصر مظفری

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

2

آقای دکتر رجب دشتی کلانتر

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

3

خانم دکتر معصومه آقامحمدی

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی و مسئول اساتید مشاور

4

خانم دکتر فاطمه ابراهیمی

مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی

5

آقای دکتر مهدی اجری

مدیر گروه  اتاق عمل و پرستاری مراقبتهای ویژه

6

خانم فریده مصطفی زاده

مدیر گروه مامایی

7

آقای دکتر سعید مهری

مدیر گروه پرستاری اورژانس و فوریت های پزشکی

8

خانم دکتر نازیلا وثوقی

مدیر گروه پرستاری کودکان

9

آقای دکتر رجب دشتی کلانتر

عضو هیئت علمی  و مسئول EDO پرستاری و مامایی

10

آقای مهندس زین‌العابدین قنبری

مسئول آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهم مصوبات

- اولین صورتجلسه شورای آموزشی

- دومین صورتجلسه شورای آموزشی

 

 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->