خانم الهامه نصیری

تعداد بازدید:۴۷۷

خانم الهامه نصیری

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: e.nasiri@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم الهامه نصیری در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
کارورزی(جراحی قلب باز و آنژیوگرافی)       1 1 ارشد ویژه 4002 طبق برنامه کارآموزی
کار آموزی در عرصه اصول مدیریت و خدمات پرستاری       1 2 پرستاری 982 طبق برنامه کارآموزی

 

 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->