خانم الهامه نصیری

تعداد بازدید:۱۲۶

خانم الهامه نصیری

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: e.nasiri@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم الهامه نصیری در نیمسال تحصیلی جاری

 

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
کارآموزی مراقبت های ویژه قلب و عروق(CCU) کوریکولوم     1 2 پرستاری 971 بلوپرینت خانم الهامه نصیری
کارورزی (جراحی قلب باز) کوریکولوم     1 1 ارشد ویژه 98 بلوپرینت خانم الهامه نصیری

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->