ارشد پرستاری داخلی- جراحی ۹۹

تعداد بازدید:۴۹۲

برنامه آموزشی (کوریکولوم)  کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری اورژانس

آرایش دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی 99 در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
مراقبتهای تسکینی و نقش پرستاری در آن     0.5 1 ارشد داخلی جراحی 99 خانم دکتر نازیلا وثوقی
پرستاری انکولوژی 0.5     1 ارشد داخلی جراحی 99 خانم دکتر معصومه آقا محمدی
روشهای آموزش به مددجو 1 0.5   1 ارشد داخلی جراحی 99 خانم دکتر منصوره کریم الهی
پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی - جراحی 0.75   1.5 1 ارشد داخلی جراحی 99 آقای دکتر محمود شمشیری
مراقبتهای تسکینی و نقش پرستاری در آن 0.5     1 ارشد داخلی جراحی 99 آقای دکترمهدی حیدر زاده
پرستاری اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی جراحی  0.75     1 ارشد داخلی جراحی 99 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن 0.5     1 ارشد داخلی جراحی 99 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
پرستاری انکولوژی     1 1 ارشد داخلی جراحی 99 خانم  زهرا خلیلی

 

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۴۰۰
-->