خانم زهرا اعتباری اصل

تعداد بازدید:۱۱۰

خانم زهرا اعتباری اصل

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

 

تحصیلات: پرستاری (داخلی-جراحی)

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: z.etebariasl@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به خانم زهرا اعتباری اصل در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 400 بلوپرینت خانم زهرا اعتباری
کار آموزی تکنیک اتاق عمل 2 کوریکولوم     1 5 اتاق عمل 98 بلوپرینت خانم زهرا اعتباری
کارآموزی در عرصه اتاق عمل گوارش و غدد کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 97 بلوپرینت خانم زهرا اعتباری
اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان کوریکولوم   0.2   1 مامایی 400 بلوپرینت خانم زهرا اعتباری

 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->