دکتر معصومه آقامحمدی

تعداد بازدید:۱۹۶

دکتر معصومه آقامحمدی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: دکتری تخصصی پرستاری (داخلی-جراحی)

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: m.agamohammadi@arums.ac.ir

 

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  معادل تئوری رشته
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (غدد) طرح درس کوریکولوم 1.1     1 1.10 پرستاری 982
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 (گوارش) طرح درس کوریکولوم 1.2     1 1.20 پرستاری 992
مراقتهای ویژه گوارش و جراحی شکم طرح درس کوریکولوم 1     1 1.50 ارشد ویژه 99
مبانی مراقبتهای پرستاری ویژه طرح درس کوریکولوم 0.66     1 0.99 ارشد ویژه 14002
پرستاری داخلی جراحی 2 طرح درس کوریکولوم 0.34     1 0.51 ارشد اورژانس 1400
نظریه ها، الگوهای پرستاری وکاربردآنها طرح درس کوریکولوم 0.5     1 0.75 ارشد داخلی جراحی 1400
روش های آماری و تحقیق در اورژانس طرح درس کوریکولوم 1     1 1.00 فوریتهای پزشکی  99
کارورزی () طرح درس کوریکولوم     1 1 2.25 ارشد اورژانس 99

واحد های ارائه شده به خانم دکتر معصومه آقامحمدی در نیمسال تحصیلی جاری

 

برنامه هفتگی استاد گرامی دکتر معصومه آقامحمدی - نیمسال اول تحصیلی1400-1401

زمان

روزهای هفته

10-8

12-10

14-12

15-13

17-15

شنبه

راهنمایی پایان نامه

پرستاری بزرگسالان 3 (بیماری های غدد)

نماز و ناهار

روش تحقیق ارشد پرستاری داخلی جراحی

مجله

یکشنبه

راهنمایی پایان نامه

پرستاری بزرگسالان 1 (بیماری های گوارش)

نماز و ناهار

بیماری های غدد ارشد مراقبت ویژه

مجله

پرستاری انکولوژی ارشد داخلی جراحی

دوشنبه

راهنمایی پایان نامه

اورژانس داخلی 1 (بیماری های گوارش)

نماز و ناهار

پاتوفیزیولوژی ارشد پرستاری داخلی جراحی

مجله

سه شنبه

کارآموزی

نماز و ناهار

بیماری های اورژانس 2 ارشد پرستاری اورژانس

مجله

بیماری های اورژانس 3  ارشد پرستاری اورژانس

چهارشنبه

کارآموزی

نماز و ناهار

راهنمایی پایان نامه

مجله

پنجشنبه

کارآموزی

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
-->