گروه مامایی

تعداد بازدید:۸۵۶

 

اولویت پژوهشی گروه مامایی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

آخرین مدرک تحصیلی

رتبه علمی

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه

CV

ایمیل اداری

1

دکتر پوران اخوان اکبری

بهداشت باروری

دکترای تخصصی (PhD)

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Pouran_Akhavanakbari

CV

p.akhavanakbari@arums.ac.ir

2

دکتر لیلا رئیسی

بهداشت باروری

دکترای تخصصی (PhD)

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Leila_Raeisi

CV

l.raeisi@arums.ac.ir

3

دکتر سمیرا شهباززادگان

بهداشت باروری

دکترای تخصصی (PhD)

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Samira_Shahbazzadegan

CV

s.shahbazzadegan@arums.ac.ir

4

خانم نسرین همایونفر

مامایی

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Nasrin_Homayounfar

CV

n.homayounfar@arums.ac.ir

5

خانم فریده مصطفی زاده

مامایی

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Farideh_Mostafazadeh

CV

f.mostafazadeh@arums.ac.ir

6

خانم معصومه رستم نژاد

مامایی

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Masoumeh_Rostamnegad

CV

m.rostamnegad@arums.ac.ir

7

خانم فیروزه اسد زاده منیر

مامایی

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Firozeh_Asadzadeh

CV

f.asadzadeh@arums.ac.ir

8

خانم رویا نیکجو

مامایی

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Roya_Nikjou

CV

Roya.nikjou@arums.ac.ir

9

خانم سمانه دباغ فکری

مامایی

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Samaneh_DabaghFekri

CV

s.dabagh@arums.ac.ir

10

خانم سوسن هوشمندی

مامایی

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Susan_Houshmandi

CV

s.houshmandi@arums.ac.ir

11

خانم رأفت کاظم زاده

مامایی

کارشناسی ارشد

مربی آموزشی

-----

CV

r.kazemzadeh@arums.ac.ir

12

خانم حبیبه صالحی

مامایی

کارشناسی ارشد

مربی آموزشی

-----

CV

h.salehi@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۴۰۰
-->