دکتر محمدعلی محمدی

تعداد بازدید:۱۱۱۲

دکتر محمدعلی محمدی

مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی

ارتباط با مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی

 

تحصیلات: دکترای تخصصی آموزش پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   33729322- 045

پست الکترونیکی: m.mohammadi@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به آقای دکتر محمدعلی محمدی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
آمار پیشرفته در تحقیقات علوم پزشکی طرح درس 1 0.5   1 ارشد داخلی جراحی 402 چهار شنبه  3--5 سایت
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران طرح درس 1     1 پرستاری 4011 شنبه 1--3 8
آمار حیاتی اتاق عمل طرح درس 1     3 اتاق عمل 401 دوشنبه 10--12 سایت
آمار حیاتی مقدماتی  طرح درس 0.5 0.5   2 پرستاری 4002 یکشنبه 8--12 8
روشهای آموزش بالینی طرح درس 0.75 0.25   1 ارشد داخلی جراحی 401 سه شنبه 1--3 سالن یو
پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن طرح درس 0.5     1 ارشد داخلی جراحی 401 چهار شنبه  1--3 سالن یو
پرستاری سلامت جامعه  طرح درس 1.5     1 پرستاری 4002 شنبه 8--10 8
پرستاری بهداشت محیط  طرح درس 1     1 پرستاری 4001 دوشنبه 1--3 8
تحقیق در پرستاری  طرح درس 0.5 0.25   2 پرستاری 4002 دوشنبه 8--10 8
مراقبتهای پرستاری در منزل  طرح درس 0.75 0.25   3 پرستاری 992 یکشنبه 1--3 8
روش تحقیق در اتاق عمل طرح درس 0.75 0.25   2 اتاق عمل 401 دوشنبه 5--7 8
کارآموزی در عرصه پرستاری سلامت جامعه/فرد و خانواده/محیط(بازدید بهداشت) طرح درس     0.75 1 پرستاری 982      

 

لیست مقاله های علمی

علم سنجی

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۲
-->