دکتر فاطمه ابراهیمی

تعداد بازدید:۸۶۸

 

 

 

دکتر فاطمه ابراهیمی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: دکتری تخصصی روان پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: f.ebrahimi@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم دکتر فاطمه ابراهیمی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
کارآموزی پرستاری بهداشت روان و پرستاری بیماریهای روان طرح درس     2 1 پرستاری 4001      
پرستاری بهداشت روان  طرح درس 2     1 پرستاری 4011 سه شنبه 10--12 8
پرستاری بیماریهای روان  طرح درس 2     1 پرستاری 4002 دوشنبه 10--12 8
جامعه شناسیب و روانشناسی در فوریتها و حوادث و بلایا طرح درس 0.25   0.5 1 ارشد اورژانس 401 سه شنبه 3--5 سالن یو
مراقبتهای ویژه  اعصاب و روان طرح درس 0.5   0.45 1 ارشد ویژه 4012 شنبه 3--5 سالن یو
جامعه شناسی  طرح درس 1     1 پرستاری 4021 یکشنبه 5--7 8
روان شناسی طرح درس 1     1 پرستاری 4021 یکشنبه 5--7 8
بهداشت روان در اتاق عمل طرح درس 1     1 اتاق عمل 400 سه شنبه 3--5 10
سلامت روان کودکان و نوجوانان طرح درس 0.5   0.5 1 ارشد کودکان 401 شنبه 3--5 سالن یو

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۲
-->