دکتر پوران اخوان اکبری

تعداد بازدید:۱۲۶۰

دکتر پوران اخوان اکبری

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

تحصیلات: دکتری تخصصی بهداشت باروری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   ۳۳۷۱۴۴۳۷-۰۴۵

پست الکترونیکی:p.akhavanakbari@ arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم دکتر پوران اخوان اکبری در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
فینال طرح درس   0.25   4 مامایی 99      
کارآموزی درعرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی *پرخطر طرح درس     1 4 مامایی 99 طبق برنامه کارآموزی
نشانه شناسی و معاینات فیزیکی  طرح درس 1     1 مامایی 401 سه شنبه 1--3 3
روش تحقیق ( طرح درس) طرح درس 1     1 ارشد مامایی 402 شنبه 3--5 10
زبان  انگلیسی تخصصی  طرح درس 2     1 مامایی 401 چهار شنبه  1--3 8
بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی(2) طرح درس 1     1 ارشد مامایی 401 دوشنبه 3--5 9
بیماریهای زنان و ناباروری طرح درس 0.8   0.25 1  مامایی 400 سه شنبه 10--12 3
مشاوره و راهنمایی در مامایی و بهداشت باروری طرح درس 0.75 0.25   1 ارشد مامایی 402 یکشنبه 5--7 سالن یو
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(3) طرح درس 0.5     1  مامایی 400 سه شنبه 10--12 3

 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->