کمیته برنامه ریزی

تعداد بازدید:۲۷۴۴

کمیته برنامه ریزی درسی

 

مسئول کمیته                                 

دکتر نازیلا وثوقی

دکتری تخصصی پرستاری کودکان

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 

اعضای کمیته برنامه ریزی

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

گروه آموزشی

1

دکتر ناصر مظفری

دکترای تخصصی پرستاری

ریاست دانشکده

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

2

دکتر عقیل حبیبی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت

معاون آموزشی

داخلی- جراحی

3

دکتر رجب دشتی کلانتر

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر دفتر توسعه آموزش

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

4

دکتر معصومه آقامحمدی

دکترای تخصصی پرستاری

هیئت علمی

اورژانس و فوریت های پزشکی

5

دکتر فاطمه ابراهیمی

دکترای تخصصی پرستاری

هیئت علمی

پرستاری داخلی-جراحی

6

سوسن هوشمندی

کارشناسی ارشد مامایی

مربی

مامایی

 

کوریکولوم ها و برنامه‌های درسی، مهم‌ترین جزء موسسات آموزشی محسوب می شوند. در واقع، برنامه های آموزشی پیش نویس اصلی آغاز یک فرایند یادگیری- یاددهی محسوب می شود. این کاربه همین دلیل فرایند تدوین این برنامه‌ها و به ‌ویژه شرکای اصلی که باید در تدوین آن مشارکت داشته باشند، طیف وسیعی از ادبیات برنامه‌ریزی درسی را به خود اختصاص می‌دهد. توجه به لزوم برنامه ریزی درسی و دقت در اجزاء تشکیل دهنده آن به عنوان یک سیستم و مجموعه، نشانگر حساسی از سازمان فکری و روند آموزشی اساتید می‌باشد.

اهداف کمیته برنامه ریزی درسی

  • مشارکت وهمکاری مستمر با واحد برنامه ریزی درسی اداره آموزش دانشکده (دروس تئوری و بالینی)
  • برگزاری جلسات مستمر طی هر ترم تحصیلی برنامه ریزی درسی با مسئولین برنامه ریزی دروس تئوری و بالینی پرستاری و مامایی
  • بررسی آرایش دروس رشته ها
  • پیگیری برنامه های آموزشی (تئوری و بالینی) هر نیمسال تحصیلی
  • دریافت طرح دوره و طرح درس های تئوری و بالینی از مدیران گروه های آموزشی
  • همکاری در ارزیابی و بازبینی طرح دوره و طرح دروس توسط گروه های آموزشی
  • قراردادن طرح دوره و طرح دروس اساتید گروه های آموزشی بر روی وب سایت دانشکده
  • ارائه بازخورد طرح دوره و طرح دروس به اساتید گروه ها
  • انجام مطالعات مرتبط با کوریکولوم های آموزشی و محتویات آنها
آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۴۰۱
-->