کمیته برنامه ریزی

تعداد بازدید:۲۹۳۰

کمیته برنامه ریزی درسی

 

مسئول کمیته                                 

دکتر نازیلا وثوقی

دکترای تخصصی پرستاری کودکان

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 33726085 داخلی 218

اعضای کمیته برنامه ریزی

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

گروه آموزشی

1

دکتر ناصر مظفری

دکترای تخصصی پرستاری

ریاست دانشکده

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

2

دکتر عقیل حبیبی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت

معاون آموزشی

داخلی- جراحی

3

دکتر رجب دشتی کلانتر

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر دفتر توسعه آموزش

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

4

دکتر معصومه آقامحمدی

دکترای تخصصی پرستاری

معاون پژوهشی

اورژانس و فوریت های پزشکی

5

دکتر سعید مهری

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر گروه

اورژانس و فوریت های پزشکی

6

دکتر فاطمه ابراهیمی

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر گروه

داخلی- جراحی

7

دکتر مهدی اجری

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر گروه

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

8

دکتر فریده مصطفی زاده

دکترای تکنولوژی آموزشی

مدیر گروه

مامایی

9

دکتر پوران اخوان اکبری

دکترای بهداشت باروری

هیئت علمی

مامایی

 

کوریکولوم ها و برنامه‌های درسی، مهم‌ترین جزء موسسات آموزشی محسوب می شوند. در واقع، برنامه های آموزشی پیش نویس اصلی آغاز یک فرایند یادگیری- یاددهی محسوب می شود. این کاربه همین دلیل فرایند تدوین این برنامه‌ها و به ‌ویژه شرکای اصلی که باید در تدوین آن مشارکت داشته باشند، طیف وسیعی از ادبیات برنامه‌ریزی درسی را به خود اختصاص می‌دهد. توجه به لزوم برنامه ریزی درسی و دقت در اجزاء تشکیل دهنده آن به عنوان یک سیستم و مجموعه، نشانگر حساسی از سازمان فکری و روند آموزشی اساتید می‌باشد.

وظایف کمیته برنامه ریزی درسی:

  • همکاری با مرکز مطالعات و دفتر توسعه در طراحی نظام مدیریت برنامه های درسی برای برنامه های در حال اجرا
  • تدوین شیوه نامه های مدیریت برنامه ریزی درسی و پایش و نظارت بر اجرا

(روش های یاددهی یادگیری، سازماندهی محتوا، استراتژی های آموزشی، تدوین طرح دوره و رح درس در کلیه عرصه های آموزشی، ارزشیابی و ...)

  • همکاری برای ارتقای کیفیت آموزش های ارائه شده در کلیه عرصه های آموزش

(اعم از مرکز مهارت بالینی، آموزش های ارائه شده در مرکز آموزش مجازی، آموزش مداوم و ...)

  • ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه های درسی
  • نظارت بر بکارگیری شیوه نامه های استفاده از روش های یادگیری فعال در عرصه های آموزشی مرتبط
  • همکاری در استقرار و توسعه برنامه های آموزشی مبتنی بر جامعه و پاسخگو
  • ارائه بازخورد طرح دوره و طرح دروس به اساتید گروه ها
  • انجام مطالعات مرتبط با کوریکولوم های آموزشی و محتویات آنها

 

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۴۰۲
-->