شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۴۶۴۱

شرح وظایف شورا ی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 • تدوین و تصویب سیاست‌های پژوهشی و اولویت های پژوهشی دانشکده
 • بررسی پیشنهاد تحقیق پایان نامه های کارشناسی ارشد
 • فراهم نمودن زمینه‌های توسعه پژوهش، حمایت ازپژوهش و بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق
 • بررسی پیشنهادات تالیف و ترجمه کتب توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان
 • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اجرایی مصوبات معاونت پژوهشی دانشگاه
 • بررسی و تصمیم گیری در مورد مشکلات پژوهشی دانشجویان
 • بررسی تقاضاهای انجام پایان نامه های دانشجویان سایر دانشگاهها
 • بررسی تقاضای طرح های مشترک با سایر دانشگاهها
 • بررسی تقاضاهای طر حهای ارتباط با صنعت
 • بررسی پروپوزال طرح های تحقیقاتی پیشنهادی از اعضای هیئت علمی
 • برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی دانشکده
 • بررسی اجرای کارگاهها و همایشهای علمی، کنگره و سمینار ها
 • ابلاغ آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای اعضای هیئت علمی
 • بررسی و تصویب برگزاری کارگاههای توانمندسازی دانشجویان

 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

آقای دکتر ناصر مظفری

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

2

آقای دکتر رجب دشتی کلانتر

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

3

خانم دکتر معصومه آقامحمدی

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

4

خانم دکتر فاطمه ابراهیمی بلیل

مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی

5

خانم دکترفریده مصطفی زاده

مدیر گروه آموزش مامایی

6

آقای دکترسعید مهری 

                                                                                  

مدیر گروه اورژانس و فوریت های پزشکی

7

آقای دکتر مهدی اجری

مدیر گروه پرستاری مراقبتهای ویژه  و اتاق عمل 

8

خانم دکتر نازیلا وثوقی

مدیر گروه پرستاری کودکان

9

خانم دکتر سمیرا شهباززادگان

استادیار گروه مامایی

10

آقای دکتر مهدی حیدرزاده

دانشیار گروه پرستاری داخلی و جراحی

11

آقای دکتر محمود شمشیری

عضو هیئت علمی پرستاری

12

خانم زهرا خلیلی

دبیر شورای پژوهشی دانشکده

 
آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۲
-->