شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۴۱۳۹

شرح وظایف شورا ی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 • تدوین و تصویب سیاست‌های پژوهشی و اولویت های پژوهشی دانشکده
 • بررسی پیشنهاد تحقیق پایان نامه های کارشناسی ارشد
 • فراهم نمودن زمینه‌های توسعه پژوهش، حمایت ازپژوهش و بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق
 • بررسی پیشنهادات تالیف و ترجمه کتب توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان
 • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اجرایی مصوبات معاونت پژوهشی دانشگاه
 • بررسی و تصمیم گیری در مورد مشکلات پژوهشی دانشجویان
 • بررسی تقاضاهای انجام پایان نامه های دانشجویان سایر دانشگاهها
 • بررسی تقاضای طرح های مشترک با سایر دانشگاهها
 • بررسی تقاضاهای طر حهای ارتباط با صنعت
 • بررسی پروپوزال طرح های تحقیقاتی پیشنهادی از اعضای هیئت علمی
 • برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی دانشکده
 • بررسی اجرای کارگاهها و همایشهای علمی، کنگره و سمینار ها
 • ابلاغ آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای اعضای هیئت علمی
 • بررسی و تصویب برگزاری کارگاههای توانمندسازی دانشجویان

 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

ا

آقای دکتر ناصر مظفری

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

2

آقای دکتر عقیل حبیبی

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

3

خانم دکتر سمیرا شهباززادگان

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

4

آقای دکتر بهروز دادخواه

معاون فرهنگی دانشجویی  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

5

آقای دکتر محمدعلی محمدی

مدیر گروه رشته پرستاری داخلی جراحی

6

خانم دکتر عفت مظاهری

مدیر گروه رشته  اتاق عمل و پرستاری مراقبتهای ویژه

7

خانم دکتر پوران اخوان اکبری

مدیر گروه رشته مامایی

8

آقای دکتر سعید مهری

مدیر گروه رشته پرستاری اورژانس و فوریت های پزشکی

9

آقای دکتر محمود شمشیری

مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی

10

آقای دکتر مهدی اجری

ناظر و دبیر تحصیلات تکمیلی

11

خانم دکتر منصوره کریم الهی

دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی

12

آقای دکتر مهدی حیدرزاده

دانشیار و عضو  هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی

13

آقای دکتر رجب دشتی کلانتر

مسئول اعتبار بخشی دانشکده پرستاری و مامایی

14

خانم دکتر فیروزه اسدزاده

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی

آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۴۰۰
-->