عناوین مسئولیت اجتماعی

تعداد بازدید:۱۲۷

ردیف

عنوان

نام استاد

تاریخ

1

شستشوی دست (لینک فیلم آموزشی)

دکتر رمضان زاده

مرداد ماه

2

پیشگیری از بیماریهای پر خطر( هپاتیت و ایدز

خانم الفبایی

مهر ماه

3

احیای پایه

دکتر رمضان زاده

آبان

4

خود مراقبتی در فشارخون

دکتر شهماری

آذر

5

مراقبتهای دوران بارداری

خانم سودابه محمدی

دی

6

آمادگی در بلایای طبیعی

دکتر حبیبی

بهمن

7

ارتقای سلامت سالمندی

خانم خلیلی

اسفند

8

توانبخشی بیماران ریوی

خانم بهرامی

اردیبهشت

9

رفتاری های مناسب با نوجوانان

دکتر ابراهیمی

خرداد

10

خود مراقبتی در دیابت

خانم قرداشخانی

تیر

11

پیشگیری از سوئ مصرف مواد

خانم بی پیرایه

شهریور

آخرین ویرایش۲۴ مرداد ۱۴۰۲
-->