خانم زهرا خلیلی

تعداد بازدید:۸۳۵

 

 

 

خانم زهرا خلیلی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: Zahra.khalili@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم زهرا خلیلی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان1 (ارتوپدی) طرح درس     1 5 پرستاری 4002 طبق برنامه کارآموزی
کارآموزی در عرصه پرستاری سلامت جامعه/فرد و خانواده/محیط(بازدید بهداشت) طرح درس     0.5 1 پرستاری 982 طبق برنامه کارآموزی
کارآموزی پرستاری سلامت جامعه/ فرد و خانواده/محیط طرح درس     1 6 پرستاری 4001 طبق برنامه کارآموزی
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 (گوارش) طرح درس 1.2     1 پرستاری 4011 دوشنبه 5--7 2
مهارتهای عملی در مراقبتهای اورژانس طرح درس   1   1 فوریتهای پزشکی  402 طبق برنامه کارآموزی

 

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۲
-->