خانم زهرا خلیلی

تعداد بازدید:۱۷۶

 

 

 

خانم زهرا خلیلی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: Zahra.khalili@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم زهرا خلیلی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
کارآموزی پرستاری سلامت جامعه/ فرد و خانواده/محیط کوریکولوم     1 7 پرستاری 981 بلوپرینت خانم زهرا خلیلی
کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان1 (ارتوپدی) کوریکولوم     1 6 پرستاری 982 بلوپرینت خانم زهرا خلیلی
پرستاری انکولوژی کوریکولوم     1 1 ارشد داخلی جراحی 99 بلوپرینت خانم زهرا خلیلی

 

    برنامه هفتگی تدریس  استاد گرامی :  خانم زهرا خلیلی در نیمسال اول سال تحصیلی401-400

     دانشگاه علوم پزشکی  اردبیل

 دانشکده پرستاری و مامایی

برنامه هفتگی

نام استاد

خانم زهرا خلیلی

ایام هفته

ساعت 10-8

ساعت12-10

ساعت 15-13

ساعت17-15

شنبه

کاراموزی با دانشجویان طبق برنامه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

یکشنبه

کاراموزی با دانشجویان طبق برنامه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

کاراموزی با دانشجویان طبق برنامه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

کاراموزی با دانشجویان طبق برنامه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

کاراموزی با دانشجویان طبق برنامه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

پنجشنبه

کاراموزی با دانشجویان طبق برنامه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->