اداره آموزش

تعداد بازدید:۹۲۰۷

مسئول اداره آموزش

 

نام و نام خانوادگی: مهندس زین العابدین قنبری
سمت: مسئول اداره آموزش

تحصیلات: کارشناسی پرستاری - کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 

ایمیل: z.ghanbari@arums.ac.ir

وبسایت: https://www.ganbarisite.com

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۷۱۰۲۳۰

شرح وظایف

  • نظارت بر حسن اجرای دقیق مقررات و آئین نامه های آموزشی

  • نظارت بر کلیه وظایف کارشناسان و کارکنان آموزش

  • ارائه مشاوره و اطلاع رسانی به دانشجویان در زمینه مقررات و آیین نامه های آموزشی

  • انجام مکاتبات با مدیریت محترم آموزشی

  • هماهنگی و همکاری کامل با ریاست ومعاونت محترم دانشکده

 

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۰
-->