اداره آموزش

تعداد بازدید:۱۳۰۹۵

رئیس اداره آموزش

مهندس زین العابدین قنبری

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر 

ایمیل:

 z.ghanbari@arums.ac.ir

mail.z.ghanbari@gmail.com

وبسایت: https://www.ganbarisite.com

تلفن تماس: 33717361-045 داخلی 245

 

 

شرح وظایف

  • نظارت بر حسن اجرای دقیق مقررات و آئین نامه های آموزشی

  • نظارت بر کلیه وظایف کارشناسان و کارکنان آموزش

  • ارائه مشاوره و اطلاع رسانی به دانشجویان در زمینه مقررات و آیین نامه های آموزشی

  • انجام مکاتبات با مدیریت محترم آموزشی

  • هماهنگی و همکاری کامل با ریاست ومعاونت محترم دانشکده

 

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۴۰۲
-->