خانم سودابه محمدی

تعداد بازدید:۸۷۹

خانم سودابه محمدی

عضو گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)

مرتبه علمی: مربی آموزشی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: s.mohammadi@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم سودابه محمدی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
کارآموزی در عرصه پرستاری سلامت جامعه/فرد و خانواده/محیط       1 6 پرستاری 982 طبق برنامه کارآموزی
کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان (3)(قلب و تنفس)       1 6 پرستاری 992 طبق برنامه کارآموزی
کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان (3)(قلب و تنفس) طرح درس     1 6 پرستاری 992 طبق برنامه کارآموزی
آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۲
-->