دکتر ناصر مظفری

تعداد بازدید:۱۳۲۰

 

دکتر ناصر مظفری

استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دکتری ( p.h.D ) آموزش پرستاری

ارتباط با ریاست دانشکده پرستاری و مامایی

شماره تماس مستقیم: ۳۳۷۲۸۰۰۵؛ دورنویس: ۳۳۷۲۸۰۰۴
پیش شماره ۰۴۵ برای خارج از استان اردبیل
پست الکترونیکی:
 n.mozaffari@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به آقای دکتر ناصر مظفری در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
مراقبتهای ویژه  اعصاب و روان طرح درس 1     1 ارشد ویژه 4012 یکشنبه 3--5 ریاست
اورژانسهای داخلی 1(اورژانسهای اعصاب) طرح درس 1     1 فوریتهای پزشکی  401 سه شنبه 1--3 4
پرستاری اورژانس در بحرانهاو حوادث غیر مترقبه  طرح درس 1 0.5   3 پرستاری 992 شنبه 8--10 1
روشهای پیشرفته پایش سلامت  طرح درس 0.5     1 ارشد داخلی جراحی 402 سه شنبه 3--5 ریاست
تکنولوژی  اتاق عمل اعصاب و مراقبتهای آن طرح درس 0.5     1 اتاق عمل 400 سه شنبه 1--3 4
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن(اعصاب) طرح درس 0.63     1 اتاق عمل 401 دوشنبه 13--15 4
اصول اخلاقی، قانونی، و حرفه ای در پرستاری کودکان طرح درس 1 0.5   1 ارشد کودکان 402 یکشنبه 3--5 ریاست

 

لیست مقاله های علمی

علم سنجی

 

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۲
-->