دکتر نازیلا وثوقی

تعداد بازدید:۱۴۶۴

دکتر نازیلا وثوقی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: دکتری تخصصی پرستاری کودکان

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: n.vosoghi@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم دکتر نازیلا وثوقی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
پرستاری کودک سالم  طرح درس 1     1 پرستاری 4002 سه شنبه 3--5 8
پرستاری بیماریهای کودکان  طرح درس 1.5     1 پرستاری 4001 چهار شنبه  3--5 1
مفاهیم پایه  در پرستاری کودکان طرح درس 1     1 ارشد کودکان 402 شنبه 10--12 سالن یو
بیماریها و اورژانسهای کودکان و نوزادان طرح درس 1     1 فوریتهای پزشکی 400 سه شنبه 10--12 10
پرستاری در دوره نوپایی و خردسالی طرح درس 0.5   0.5 1 ارشد کودکان 401 دوشنبه 3--5 سالن یو
پرستاری در سنین مدرسه طرح درس 1   1 1 ارشد کودکان 401 دوشنبه 3--5 سالن یو
مروری بر پروسیجرهای شایع کودکان     0.5   1 ارشد کودکان 402      
کارآموزی مدیریت پرستاری بالینی       0.5 1 ارشد کودکان 401 طبق برنامه کارآموزی
کارآموزی پرستاری در عرصه پرستاری بیماریهای کودکان       1 1 پرستاری 982 طبق برنامه کارآموزی

 

لیست مقاله های علمی
 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->