خانم معصومه رستم نژاد

تعداد بازدید:۹۹۵

خانم معصومه رستم نژاد

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: m.rostamnegad@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم معصومه رستم نژاد در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
بارداری و زایمان(1) بار داری طبیعی طرح درس 2     1 مامایی 401 دوشنبه 1--3 9
بارداری و (3) بارداری و زایمان غیر طبیعی طرح درس 2     1  مامایی 400 سه شنبه 1--3 9
بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی(2) طرح درس 1     1 ارشد مامایی 401 یکشنبه 1--3 10

 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->