خانم معصومه رستم نژاد

تعداد بازدید:۴۶۶

خانم معصومه رستم نژاد

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: m.rostamnegad@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم معصومه رستم نژاد در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
بارداری و زایمان(1) بار داری طبیعی طرح درس کوریکولوم 2     1 مامایی 400 دوشنبه 13--15 سایت
بارداری و (3) بارداری و زایمان غیر طبیعی طرح درس کوریکولوم 2     1  مامایی 99 سه شنبه 13--15 1
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(1)  طرح درس کوریکولوم 0.6     1 مامایی 400 یکشنبه 13--15 6
بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی(2) طرح درس کوریکولوم 1     1 ارشد مامایی 400 یکشنبه 13--15 10

 

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۱
-->