دکتر عقیل حبیبی

تعداد بازدید:۱۵۶۲

دکتر عقیل حبیبی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

تحصیلات: دکتری تخصصی ( PhD ) آموزش بهداشت

مرتبه علمی:دانشیار

شماره تماس: ۳۳۷۲۸۰۰۴-۰۴۵

پست الکترونیکی: a.habibi@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به آقای دکتر عقیل حبیبی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل طرح درس 1     1 اتاق عمل 402 چهار شنبه  5--7 4
اصطلاحات پزشکی طرح درس 1     1 اتاق عمل 402 دوشنبه 5--7 4
آمار و روش تحقیق طرح درس 0.5 0.25   1 ارشد اورژانس 402 چهار شنبه  3--5 10
ارائه خدمات سلامت درفوریتها ،حوادث و بلایا طرح درس 0.5 0.5   1 ارشد اورژانس 401 چهار شنبه  1--3 10
روش تحقیق پیشرفته طرح درس 1 0.25   1 ارشد داخلی جراحی 402 سه شنبه 5--7 سالن یو
جامعه شناسی و روانشناسی در فوریتها، حوادث و بلا یا طرح درس 0.25     1 ارشد اورژانس 401 چهار شنبه  1--3 10
بهداشت عمومی در فوریت طرح درس 1     1 فوریتهای پزشکی  401 دوشنبه 8--10 10
پرستاری سلامت فرد و خانواده  طرح درس 1.5     1 پرستاری 4011 سه شنبه 8--10 2
روش تحقیق در اتاق عمل طرح درس 0.75 0.25   2 اتاق عمل 401 دوشنبه 3--5 4
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن(غددو گوارش) طرح درس 0.75     1 اتاق عمل 401 یکشنبه 3--5 4
تکامل و سلامت خانواده طرح درس 1     1 ارشد کودکان 402 شنبه 5--7 سالن یو

 

لیست مقاله های علمی

علم سنجی

 

 

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۴۰۲
-->