دکتر عقیل حبیبی

تعداد بازدید:۱۹۷

دکتر عقیل حبیبی

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

تحصیلات: دکتری تخصصی ( PhD ) آموزش بهداشت

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: ۳۳۷۲۸۰۰۴-۰۴۵

پست الکترونیکی: a.habibi@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به آقای دکتر عقیل حبیبی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  معادل تئوری رشته
پرستاری سلامت فرد و خانواده  طرح درس کوریکولوم 1.5     1 1.50 پرستاری 992
اصول مدیریت در اورژانسهای حوادث و بلایا طرح درس کوریکولوم 0.5     1 0.75 ارشد اورژانس 1400
اورژانسهای پیش بیمارستانی (پرستاری اورژانس 1) طرح درس کوریکولوم 0.5     1 0.75 ارشد اورژانس 1400
ارائه خدمات سلامت در فوریتها، حوادث و بلایا طرح درس کوریکولوم 0.5     1 0.75 ارشد اورژانس 1400
اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراپ طرح درس کوریکولوم 2     1 2.00 اتاق عمل 1400
بهداشت در اتاق عمل طرح درس کوریکولوم 2     1 2.00 اتاق عمل 1400
روش تحقیق در اتاق عمل طرح درس کوریکولوم 0.75 0.25   2 1.42 اتاق عمل 98

 

لیست مقاله های علمی

علم سنجی

 

برنامه هفتگی استاد گرامی جناب آقای دکتر حبیبی- نیمسال اول تحصیلی 1400-1401

ایام هفته

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

نام درس

رشته/ورودی

نام درس

رشته/ورودی

نام درس

رشته/ورودی

نام درس

رشته/ورودی

نام درس

رشته/ورودی

شنبه

اصطلاحات پزشکی (16جلسه)

اتاق عمل 1400

یکشنبه

مقدمه ای بر تکنولوژی (8جلسه)

اتاق عمل 1400

دوشنبه

روش تحقیق پیشرفته (8جلسه)

ارشد داخلی-جراحی 1400

سه شنبه

سلامت فرد و خانواده (12جلسه)

پرستاری

1/99

بهداشت عمومی (8جلسه)

فوریت 99

اپیدمی فوریت

(8جلسه)

ارشد اورژانس 1400

جامعه شناسی (4جلسه)

ارشد اورژانس 1400

چهارشنبه

 بیماریهای داخلی گوارش

(8جلسه)

اتاق عمل 99

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
-->