لیست و برنامه اساتید گروه اورژانس و فوریتهای پزشکی

تعداد بازدید:۱۴۶۸

 « لطفاً برای مشاهده برنامه هفتگی روی نام اساتید محترم کلیک کنید »

 

اعضای گروه پرستاری اورژانس و فوریتهای پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

نام و نام خانوادگی رشته و گرایش آخرین مدرک تحصیلی رتبه علمی علم سنجی CV ایمیل اداری
خانم دکتر معصومه آقامحمدی پرستاری (داخلی-جراحی) دکترای تخصصی (PhD) دانشیار علم سنجی CV m.agamohammadi@arums.ac.ir
خانم دکتر منصوره کریم الهی پرستاری (داخلی-جراحی) دکترای تخصصی (PhD) استاد علم سنجی CV m.karimollahi@arums.ac.ir
آقای دکتر سعید مهری پرستاری (داخلی-جراحی) دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV Sa.mehri@arums.ac.ir
خانم دکتر نازیلا وثوقی پرستاری کودکان دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV n.vosoghi@arums.ac.ir
خانم شهره مشفقی پرستاری کودکان کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV Sh.moshfeghi@arums.ac.ir
آقای محمد تقی سوادپور پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV m.savadpour@arums.ac.ir
خانم راحله محمدی لنج آباد پرستاری کودکان کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV r.mohammadi@arums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۴۰۲
-->